Fri, 1st Mar, 2024 / 20 Sha'ban, 1445
الجمعة ٠١ , مارس , ٢٠٢٤ / 20 شَعْبَان‎ 1445
Fri, 1st Mar, 2024 /
20 Sha'ban, 1445
الجمعة ٠١ , مارس , ٢٠٢٤ / 20 شَعْبَان‎ , 1445

De Islam is de enige ware Godsdienst

 

ALLAH

Allah is de Schepper en Hij heeft alles geschapen. Allah heeft de macht over al Zijn schepsels, zelfs over de kleine schepsels. Allah is NIET geschapen en Hij lijkt op niets. Zijn bestaan heeft geen begin en geen einde. Het bestaan van Allah heeft geen einde en Zijn eigenschappen hebben ook geen einde. Een van de Eigenschappen van Allah is dat Hij alles weet over al Zijn schepsels. Allah ziet alles, maar zonder oog of andere hulpmiddelen. Allah hoort alles, maar zonder oor of andere hulpmiddelen. Allah lijkt niet op ons, Allah lijkt nergens op. Allah is geen lichaam. Allah is niet in de hemelen en niet op de aarde. Allah is niet op de troon, Allah bestaat zonder plaats. Allah heeft de plaats niet nodig. Allah heeft niets en niemand nodig. Allah heeft Eigenschappen, maar Zijn Eigenschappen lijken absoluut NIET op onze eigenschappen. Allah lijkt nergens op. Dat wil zeggen dat Allah GEEN man is en GEEN vrouw. Allah is GEEN vader en GEEN moeder. Hij heeft GEEN vrouw, GEEN vader, GEEN moeder, GEEN zoon en GEEN dochter. Hij heeft GEEN gelijken en heeft GEEN partner. Allah is de Enige God.

Allah bestaat zonder plaats. Zijn bestaan heeft geen begin en geen einde. Allah bestond voor dat Hij alle schepsels geschapen heeft. Voorbeelden van schepsels zijn het Paradijs, de hemelen, de aarde en alle andere planeten. Voordat Allah al deze plaatsen geschapen heeft, bestond Hij zonder plaats. Nadat Allah al deze plaatsen geschapen heeft, bestaat Hij, zoals Hij was, zonder plaats. Allah heeft GEEN plaats nodig. Allah weet alles over Zijn schepsels. Niets van Zijn schepsels is verborgen voor Hem. Allah weet alles, zelfs over alle kleine schepsels. Alles wat er gebeurt, gebeurt door de Wil van Allah. Niets kan ingaan tegen de Wil van Allah. De goede en de slechte daden ontstaan door de Wil van Allah. Allah heeft de mensen bevolen om de goede daden te doen. De mensen maken zelf de keuze om gehoorzaam aan Allah te zijn of niet. Allah is Degene die in ons de mogelijkheid schept om wel of niet gehoorzaam aan Hem te zijn.

 DE MENSHEID

Allah heeft de man en de vrouw geschapen. Allah heeft alle mensen geschapen. Ze zijn anders dan de planten, de dieren, de djinn en de Engelen. Ze zijn na de Engelen en de djinn geschapen. De eerste man was van klei geschapen. Allah heeft de ziel in de man geschapen. Allah heeft de ziel geschapen. De ziel is absoluut geen deel van Allah, want Allah is de Ondeelbare. Allah is geen lichaam en Hij lijkt op niets. De eerste man was Adam en alle mensen stammen af van zijn familie. Adam had geen vader en geen moeder. Allah is Degene die hem heeft geschapen en heeft hem het leven gegeven. Allah schiep een vrouw voor Adam, die zijn kinderen droeg.

Allah schiep de mensen om hun te bevelen om Hem te aanbidden. Allah heeft ons bevolen om in de waarheid over Hem en Zijn Boodschappers te geloven. Wij worden bevolen en verplicht om Allah alleen te aanbidden en niemand anders dan Hij. Wij worden bevolen om de Profeten en de Boodschappers van Allah te volgen. Allah heeft ons bevolen om ons aan alle regels van de Islam te houden. Wij worden bevolen om alle verplichtingen te doen en alle zonden te vermijden. Wij zijn verplicht om ons altijd aan de regels van de Islam te houden. Daar moeten we ons levenslang aan houden.

Sommigen aanbidden Allah alleen op de juiste manier en volgen al Zijn bevelen. Deze mensen zullen in het Hiernamaals beloond worden. Sommigen aanbidden Allah niet of niet op de juiste manier en volgen niet Zijn bevelen. Als deze mensen zo doodgaan, zullen ze in het Hiernamaals in het Hellevuur gestraft worden.

DE DJINN

Allah heeft de djinn geschapen. Allah heeft de djinn van vuur geschapen. De djinn zijn onzichtbaar voor de mens. Ze zijn mannen en vrouwen en ze krijgen kinderen. Ze bestaan hier op de aarde. Er zijn Moslim-djinn en niet Moslim-djinn. Hetzelfde als mensen, sommigen aanbidden Allah en anderen niet. De djinn die Allah niet aanbidden, worden duivels genoemd en hun hoofdpersoon is satan. De djinn kunnen zich vervormen. Als de djinn zijn eigen vorm heeft, kunnen de mensen hem niet zien. Als hij zich vervormd heeft, kunnen sommige mensen hem wel zien.

DE ENGELEN

De Engelen zijn andere soorten schepsels van Allah, Allah heeft ze geschapen. Ze zijn geen mannen en geen vrouwen, ze hebben geen kinderen en krijgen geen kinderen. Ze eten niet, ze drinken niet en ze slapen niet. Allah heeft de Engelen van licht geschapen. Ze volgen alle bevelen van Allah op, ze zijn gehoorzaam aan Allah. Alle Engelen zijn gelovige Moslims en geloven in Allah. Alle Engelen houden zich aan de regels van de Islam. Ze verrichten alle verplichtingen van de Islam en ze begaan geen zonden. Er zijn Engelen die naast de mensen blijven en ze noteren alles wat de mensen doen. Sommige mensen kunnen weleens een Engel ontmoeten in de vorm van een man, maar niet in de vorm van een vrouw. Sommige Engelen kunnen door de Wil van Allah bepaalde mensen beschermen tegen djinn. De Engel die verantwoordelijk is voor het overleveren van de openbaring aan de Profeten is de Engel DJibriel ^aleihi as-salaam. De woonplaats van de Engelen is de Hemel.

DE PROFETEN

De Profeten zijn de allerbeste schepsels die Allah heeft geschapen. Ze zijn ook de allerbeste mensen. Allah heeft hen gestuurd om de mensen te leren over de belangen van de Godsdienst en de belangen van het leven. De Profeten hebben de beste manieren en eigenschappen. De Profeten hebben de eigenschap van extreme intelligentie. Het is onmogelijk voor hen om te handelen in tegenstelling tot de wijsheid. Het is onmogelijk voor hen om dom te zijn. De Profeten zijn eerlijk, intelligent, betrouwbaar, deugdzaam en moedig. De Profeten hebben nooit gelogen en ze zijn nooit dom geweest. Er was GEEN één Profeet die het vertrouwen van de anderen heeft verraden. De Profeten doen geen grote zonden en ze verlaten hun geloof niet. Het geloof van alle Profeten is de Islam, alle Profeten zijn Moslims. De eerste mens en Profeet was de Profeet Adam. De laatste en de beste Profeet was de Profeet Moehammed, moge Allah hun status verhogen. Daartussen zijn Jezus, Mozes, Abraham, Noach, Isaak, Jakob, Jozef (zoon van Jakob), David en veel anderen zijn gekomen, moge Allah hun status allemaal verhogen. De Profeet Moehammed, moge Allah zijn status verhogen, die meer dan 1400 jaar geleden leefde, was de laatste en de beste Profeet.

Er zijn Heilige Boeken geopenbaard aan Profeten. Er zijn ook Heilige Boeken geopenbaard aan de Profeten Jezus en Mozes. De boeken die er nu bestaan die de Thora en de Bijbel genoemd worden, zijn niet de echte boeken. Deze boeken die nu bestaan, zijn vervalst door mensen. Dat zijn niet de echte Heilige Boeken die toen aan de Profeten Jezus en Mozes geopenbaard zijn. Het enige Heilige Boek dat nooit zal vervalst of verandert worden, is de Koran. Allah heeft de Koran aan de Profeet Moehammed de laatste Profeet, moge Allah zijn status verhogen, geopenbaard. Allah heeft de Koran aan de Profeet Moehammed in een duidelijke en welsprekende Arabische taal geopenbaard. Allah heeft beloofd om de Koran te beschermen tegen het vervalsen door de mens. Het is ongewijzigd gebleven sinds het geopenbaard is en dit zal zo blijven.

De Profeet Moehammed is gestuurd voor de hele schepping. Hij is gestuurd voor de mensen die in zijn tijd waren en voor alle mensen die na hem leven tot de Dag Des Oordeels, als de aarde vernietigd wordt.

DE DAG DES OORDEELS

Allah heeft de aarde, de planeten en de sterren geschapen. Allah heeft alles geschapen. De aarde, de planeten en de sterren zullen niet voor eeuwig blijven. Ze zullen als Allah het wil nooit meer bestaan. Op een dag zal deze aarde vernietigd worden. Allah is de Enige Die het weet wanneer en welke dag dat is. Niemand anders dan Hij weet dat, niemand van de Engelen en niemand van de Profeten. Op een dag zal Allah iedereen op de aarde en in de Hemel laten herleven. Alle mensen, de Engelen, de satan en alle duivels zullen herleven. Alle mensen en de djinn zullen verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden. Ze worden verantwoordelijk gesteld voor wat ze gedaan hebben in hun leven.

HET PARADIJS

De mensen en de djinn die in Allah geloofden, gaan naar het Paradijs. Gelovigen betekent degenen die het juiste geloof in Allah hadden en die ook geloofden in de Boodschappers van Allah die Hij hun gestuurd heeft. Deze gelovigen hebben het ware geloof de Islam gevolgd en die gaan voor eeuwig naar het Paradijs. Allah heeft het Paradijs voor hun geschapen. Het leven in het Paradijs is beter dan elk leven op de aarde die de mens kan voorstellen. Degenen die in het Paradijs zijn, beleven het genot in het Paradijs geestelijk en lichamelijk. Zij hebben dan een nieuw en mooi lichaam, maar zonder defecten. Het Paradijs is echt, zeer reëel en daadwerkelijk. In het Paradijs is er prachtige rijkdom en heerlijk voedsel. In het Paradijs is er genot en vrede. De mensen in het Paradijs zijn getrouwd, bezoeken elkaar en hebben interacties met elkaar. Degenen die in het Paradijs zijn, hebben een bepaalde rang. De hoogte van de rang is afhankelijk van hun vroomheid. Hoe meer je beloning in je leven hebt verzameld, hoe hoger je rang is en hoe meer je genot krijgt. Het Paradijs bestaat voor eeuwig en zal NOOIT vergaan. Hetzelfde geldt voor de bewoners van het Paradijs, die zullen ook voor eeuwig in het Paradijs blijven en zullen nooit sterven of het verlaten.

DE HEL

Allah heeft de hel geschapen. De hel is de eeuwige woonplaats voor degenen die als ongelovigen zijn doodgegaan. De ongelovigen zijn degenen die in God en in Zijn Boodschappers niet of onjuist geloofden. Dat zijn ongelovigen van de mensen en ook van de djinn. De hel is een speciale plaats en is niet op deze aarde. In de hel is de marteling en de bestraffing voor de ongelovigen voor eeuwig en zal niet ophouden. De marteling in de hel is ook geestelijk en lichamelijk. Sommige mensen die wel Moslims waren, gaan voor enige tijd naar de hel. Dat zijn degenen die zonden hebben begaan en dood zijn gegaan zonder er berouw van te hebben. Berouw hebben betekent: het spijt hebben van een zonde die gedaan is, en tegelijkertijd ermee stoppen en zich voornemen om die niet meer te begaan. De gelovigen in het ware geloof de Islam zullen na een tijd uit de hel komen en het Paradijs ingaan. De tijd wanneer ze van de hel naar het ​​Paradijs gaan, is als Allah dat wil. Zij zullen dan het ​​Paradijs binnengaan, daar voor eeuwig wonen en ze krijgen geen straf meer. Van sommigen vergeeft Allah hun zonden en ze worden niet gestraft. Zij gaan naar het Paradijs zonder een straf te krijgen.

LEVEN EN DOOD

Het leven van een mens of een djinn eindigt altijd met de dood en er is geen uitzondering. De mensen kiezen zelf niet hun geslacht of hun ouders of hun geboorteplaats. Op de Dag des Oordeels zullen ze niet verantwoordelijk gesteld worden voor dat soort dingen van hun leven. Niemand zal naar de hel gaan omdat hij op een bepaalde plaats geboren is of een bepaald geslacht heeft. Allah heeft de gelovigen die de verplichtingen hebben verricht en geen zonden hebben begaan het Paradijs beloofd. De mensen die gedurende hun hele leven tot hun dood nooit over het juiste geloof in Allah en over een van Zijn Boodschappers gehoord hebben, zullen niet naar de hel gaan. Degenen die wel over het juiste geloof in Allah en Zijn boodschappers gehoord hebben en die dood zijn gegaan zonder de Islam als enige ware Godsdienst te hebben aangenomen, zullen voor eeuwig in de hel blijven.

Het juiste geloof in Allah is nooit veranderd en alle Profeten en Boodschappers hadden hetzelfde geloof in Allah. Zij hebben allemaal gezegd: Allah is de Enige God en ieder mens moet in Hem geloven en Hem alleen aanbidden. De Profeet Moehammed, moge Allah zijn status verhogen, is de Profeet waarin alle mensen op de aarde in deze tijd moeten geloven en hem volgen. De mensen moeten zich ook aan de regels van de Islam houden. Er komt geen nieuwe Profeet na de Profeet Moehammed en er worden geen nieuwe wetten geopenbaard. De mens leeft maar een keer op deze aarde, dan is het verstandig van de persoon om dit leven op de juiste manier te leven. Het maakt niet uit hoe aantrekkelijk dit leven voor sommigen is, ze blijven hier niet voor eeuwig en ze gaan ooit dood.

DE SATAN

De Satan is de eerste djinn en hij aanbad Allah samen met de Engelen. Toen heeft Allah hem en de Engelen bevolen om uit respect voor de Profeet Adam te nederknielen. De Satan heeft geweigerd om dat te doen en hij heeft het niet gedaan. Hij protesteerde tegen het bevel van Allah en hij zei dat hij beter dan Adam was. Hij zei dat hij beter was, volgens hem omdat hij van vuur is geschapen en Adam van klei. Vanwege dit protest van de Satan, heeft Allah hem verbannen. De Satan heeft toen gezworen dat hij gaat proberen om alle mensen in het valse geloof te laten geloven. Hij zwoer ook om alle mensen te overtuigen om de aanbiddingen niet te doen en om schandelijk gedrag te vertonen. Allah heeft de Satan en degenen die hem volgen bedreigd met de hel op de Dag des Oordeels.

De Satan is de vervloekte vijand van de mensen. Hij probeert de mensen te verwarren en laat hen denken dat het doen van slechte daden goed lijkt. Als de Satan de mensen iets influistert en de mens gelooft er niet in, dan is de mens niet zondig. Hij is pas zondig als hij gelooft of doet wat de Satan influistert. Wij moeten geloven dat de Satan wel bestaat en we moeten ook de waarschuwingen over hem wel serieus nemen. Als de Moslim er naar streeft om de bevelen van Allah op te volgen en ​​Allah vraagt om bescherming tegen de Satan, moet hij niet twijfelen over de bescherming en de genade van Allah.

HET GELOOF

Er is maar één echt waar geloof en dat is het juiste geloof in Allah en in Zijn Boodschappers, de Islam. Het is het geloven in Allah, dat hij de Enige God is en alleen Hem aanbidden. Het geloven ook in de Profeet die van je tijd is, houden van hem, hem respecteren en hem volgen. Het is ook houden van alle Profeten en hun allemaal respecteren. Iedere Profeet en Boodschapper had hetzelfde geloof en ze hadden ook de mensen tot hetzelfde geloof opgeroepen. Dat geloof is de ISLAM. Degene die in de Islam gelooft, wordt MOSLIM genoemd. De betekenis van de Islam is “zich te onderwerpen aan Allah”. De betekenis van het woord moslim is “iemand die zich onderwerpt aan Allah. De naam ” Allah ” is de naam van de enige ware God. De Profeten en de Boodschappers spraken verschillende talen, maar ze hadden de mensen tot hetzelfde geloof opgeroepen. Alle Profeten hadden de mensen tot het ware geloof de Islam opgeroepen, zelfs de Profeten Jezus en Mozes. Wij houden van alle Profeten en wij houden van ons geloof de Islam.

De Islam is het juiste geloof. Wij moeten zich tot onze dood aan de Islam houden, zodat we gelukkig in het Hiernamaals voor eeuwig zijn. Degene die de Islam verlaat, zal verliezen. Het is verplicht voor alle moslims om hun geloof in de Islam te behouden en het te beschermen tegen alles wat het ongeldig maakt, annuleert en verbreekt. Dat wil zeggen tegen de afvalligheid, moge Allah ons hiertegen beschermen.

De afvalligheid of de blasfemie (koefr) verbreken de Islam. Als iemand iets van de afvalligheid doet, zegt of gelooft dan is hij geen Moslim meer. Zelfs als men het als grap bedoelde of als men kwaad was. Men moet voorkomen om in alle soorten blasfemie (koefr) te vallen.

De geleerden hebben de afvalligheid in 3 soorten verdeeld, afvalligheid in:

– geloven: zoals iemand die gelooft dat Allah een lichaam is, een licht of een ziel. Iemand die gelooft dat Allah in de hemel is. Of iemand die gelooft dat Allah op de troon zit of in een plaats is.

– Afvalligheid door woorden: zoals iemand die Allah of de Islam vervloekt.

– Afvalligheid in daden: zoals het gooien van de Koran in de vuilnisbak of een nederknieling voor een idool doen.

Als iemand een soort afvalligheid begaat, moet hij in de Islam terugkeren. Dat doet hij door het uitspreken van de twee Geloofsgetuigenissen. Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Moehammed Zijn Boodschapper is.

Degene die geen Moslim is, kan Moslim worden door het weten, het geloven en het uitspreken van de twee Geloofsgetuigenissen, met de intentie om in de Islam te treden en de blasfemie te verlaten.

Als men de letter ‘H ح’ niet kan uitspreken bij de naam Moehammed, dan zegt hij: Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Abal-Qasim Zijn Boodschapper is.

Wij vragen Allah ons te beschermen tegen alle soorten afvalligheid en om ons zonder bestraffing naar het Paradijs toe te laten gaan.

< Previous Post

De innovatie (El-Bid^ah)

Next Post >

De uitleg van de Profetische overlevering (Hadieth) wat betekent: De mens kan zijn voeten niet verzetten op de Dag Des Oordeels tijdens het blootstellen van de daden voordat hij over vier dingen wordt gevraagd.