Mon, 11th Dec, 2023 / 27 Jumādā al-Ula, 1445
الإثنين ١١ , ديسمبر , ٢٠٢٣ / 27 جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ 1445
Mon, 11th Dec, 2023 /
27 Jumādā al-Ula, 1445
الإثنين ١١ , ديسمبر , ٢٠٢٣ / 27 جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ , 1445

De uitleg van de Profetische overlevering (Hadieth) wat betekent: De mens kan zijn voeten niet verzetten op de Dag Des Oordeels tijdens het blootstellen van de daden voordat hij over vier dingen wordt gevraagd.

Ik begin met de naam van Allah. Degene Die veel genade geeft in ons dagelijks leven aan de gelovigen en de ongelovigen. Degene Die veel genade geeft in het Hiernamaals alleen aan de gelovigen.

Wij danken Allah en prijzen hem voor de weldaden, die voor ons ontelbaar zijn, Die Hij ons heeft gegeven zonder dat Hij ons dit verplicht is. Die de Eigenaar en de Heer van de hele schepping is.

Wij vragen Allah om de eer en de status van onze Profeet Moehammed te verhogen en zijn volk te beschermen tegen datgene waarvoor hij vreesde.

De Boodschapper van Allah, moge Allah zijn eer en status verhogen, heeft gezegd:

فقدْ قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: ” لا تزولُ قَدَمَا عَبْدٍ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عنْ أربعٍ عنْ عُمُرِهِ فيما أفناهُ وعنْ جسدِه فيما أبْلاهُ وعنْ مالهِ مِنْ أيْنَ أخذهُ وفيما أنْفَقَهُ وعنْ عِلمِهِ ماذا عَمِلَ بهِ “.

Wat betekent: ” De mens kan zijn voeten niet verzetten op de Dag Des Oordeels tijdens het blootstellen van de daden voordat hij over vier dingen wordt gevraagd. Over zijn leven hoe hij het doorgebracht heeft. Over zijn lichaam waarvoor hij het gebruikt heeft. Over hoe hij zijn geld heeft verdiend en waaraan hij het heeft besteed. Over zijn Godsdienstige Kennis wat hij ermee gedaan heeft “.

In deze Sahieh Hadieth staat dat de mens op de Dag Des Oordeels over deze vier zaken wordt gevraagd.

Ten eerste wordt hij gevraagd over zijn leven, hoe hij het doorgebracht heeft. Omdat het bestaan van de mens een weldaad van Allah is, wordt hij gevraagd over deze weldaad. Zijn bestaan is een weldaad van Allah voor de mens dus hij wordt gevraagd over deze weldaad. Hij wordt gevraagd hoe heb jij je leven doorgebracht? Of hij zijn leven heeft doorgebracht met het gehoorzaam zijn aan Allah of met het begaan van zonden. De ene wordt behandelt zoals hij het verdiend heeft en de andere wordt ook behandeld zoals hij het verdiend heeft.

Ten tweede wordt hij gevraagd over zijn lichaam waarvoor hij het gebruikt heeft. Dus wat hij met zijn lichaamsdelen gedaan heeft, met zijn hand, been, oog, oor. En of hij al die weldaden heeft gebruikt in het gehoorzaam zijn aan Allah of in het begaan van zonden. Want het oog, de tong, de hand, het oor en het been zijn allemaal weldaden van Allah. Degene die het gebruikt heeft in het gehoorzaam zijn aan Allah, krijgt veel beloningen in het Hiernamaals. Daarom wordt hij gevraagd over zijn lichaam waarvoor hij het gebruikt heeft.

Ten derde het geld. De mens wordt gevraagd: Hoe heb jij je geld verzameld? Als hij het op een geoorloofde manier verdiend en besteed heeft en niet in het begaan van zonden dan krijgt hij geen straf. Maar als hij het besteed heeft in het gehoorzaam zijn aan Allah, zoals voor het onderhouden van zijn familie of als aalmoezen enzovoort, dan is het geld wat hij op een geoorloofde manier verdiend en besteed heeft een aanwinst voor hem in het Hiernamaals. Als hij het op een ongeoorloofde manier verdiend heeft, dan krijgt hij een hele zware straf. En als hij het op een ongeoorloofde manier verdiend heeft en het gebruikt voor het geven van aalmoezen, dan accepteert Allah het niet van hem. Niet al het geld dat de mens in zijn handen krijgt, is op een geoorloofde manier verdiend. Het kan voorkomen dat hij geld krijgt dat niet gestolen of beroofd is, maar het is dan toch niet toegestaan om te gebruiken. Er zijn regels voor het geld. De Koran heeft het geoorloofd geld en het ongeoorloofd geld genoemd. Als hij ongeoorloofd geld verzameld heeft en hij heeft een deel van dit geld besteed aan het bouwen van Moskeeën enzovoort, dan accepteert Allah dit niet van hem. Allah accepteert het geven van aalmoezen en het bouwen van Moskeeën niet als het geen geoorloofd geld is. Allah accepteert het alleen als het geld geoorloofd is.

Sommige mensen verzamelen hun geld op een ongeoorloofde manier. Dan hebben ze veel geld verzameld, later gaan ze dood en laten ze al dat geld na aan hun gezin en familieleden. Deze persoon heeft veel ellende voor zichzelf achtergelaten. Zijn familieleden zullen met dat geld begunstigd worden, maar hij wordt er wel in het Hiernamaals voor bestraft. Omdat het ongeoorloofd geld is. Hij heeft het op een ongeoorloofde manier voor hun verzameld en hij heeft het voor hun nagelaten terwijl hij naar het graf is gegaan.

Het vierde punt gaat over wie de Godsdienstige Kennis geleerd heeft, wat toegestaan is en wat verboden is. Degene die de geloofsleer leert, weet wat toegestaan is en wat verboden is. Hij leert wat de verplichtingen zijn in het gehoorzaam zijn aan Allah en wat verboden is om te doen volgens de wetten van Allah. Als hij datgene wat hij geleerd heeft ook heeft uitgevoerd, dus hij verrichte alle verplichtingen en vermeed alle zonden zoals hij het in de Godsdienst geleerd heeft, dan zal hij een hoge status in het Hiernamaals krijgen. Maar als hij niet verrichte wat hij geleerd heeft, hij volgde alleen zijn verlangens en hij deed bepaalde verplichtingen niet of  hij beging bepaalde grote zonden wel, dan zal hij een hele zware en een grote straf in het Hiernamaals krijgen.

Als de persoon over die vier zaken gevraagd wordt, dan zijn er consequenties voor. De zondaar die als gelovige overlijdt en alle afvalligheden heeft vermeden, is dan onder de wil van Allah. Als Allah hem voor zijn zonden wil bestraffen of dat Allah hem wil vergeven. Dus hoeveel grote zonden hij ook heeft begaan, hij is dan onder de wil van Allah. Als een Moslim die gezondigd heeft overlijdt, is het ons verboden om te zeggen Allah zal diegene bestraffen. Dus hoeveel dan ook hij grote zonden heeft begaan, is het ons verboden om te zeggen Allah zal diegene bestraffen. Hoe kunnen we het weten of hij een van degenen is die Allah voor zijn zonden zal vergeven, hoeveel die dan ook zijn, of dat hij een van degenen is die Allah zal bestraffen. Dat wordt pas op de Dag Des Oordeels getoond. Wij weten dat niet. Dat wordt pas op de Dag Des Oordeels getoond. Daarom als wij weten dat een Moslim die veel grote zonden begaan heeft, dood is, zeggen we niet hij zal naar de hel gaan, dat is verboden om te zeggen.

De aalmoes die door geoorloofd geld (Halal) wordt gegeven, kan een oorzaak zijn dat Allah daardoor sommige grote zonden vergeeft. De aalmoes die van geoorloofd geld gegeven wordt, is zeer goedgunstig, hoe weinig het ook is. Dat is ook veel beloning waard bij Allah. De Boodschapper van Allah, moge Allah hem meer eer geven en zijn status verhogen, heeft gezegd:

قالَ الرسولُ عليهِ الصلاةُ السَّلامُ: “سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائةَ ألفِ دِرْهمٍ” قيل: كيف ذلك يا رسولَ اللهِ قال: “رَجُلٌ لهُ دِرهَمَانِ (أي من حلال) تصَدَّقَ بِأحدِهِما وأبقى الآخَرَ لِنَفْسِهِ ورجُل ءاخَرُ تَصدَّقَ بمائةِ ألفٍ مِنْ عُرْضِ مالِهِ“.

Wat betekent: Één dirham (munteenheid) is zwaarder (qua beloning) dan honderdduizend dirham. Iemand zei toen: O Boodschapper van Allah hoe kan dat? Hij zei: ” Een man die twee dirhams (van geoorloofd geld) heeft, heeft er één als aalmoes uitgegeven als liefdadigheid en de tweede dirham hield hij voor zichzelf. En een andere man die veel geld heeft en hij gaf er honderdduizend van uit, dat wel weinig is van zijn vele geld “. Dus hij heeft veel geld, van dat geld wat miljoenen is, gaf hij er maar honderdduizend van uit en hij hield het meeste voor zichzelf. De Boodschapper zei dat diegene die één dirham uitgegeven heeft en één dirham voor zichzelf hield, zijn beloning veel groter is dan degene die honderdduizend heeft uitgegeven. Omdat hij tegen zichzelf is ingegaan voor wat voor hem belangrijk en beter is in het Hiernamaals. Hij zei niet ik heb maar twee dirhams hoe kan ik dan één dirham ervan uitgeven? Hij bevoordeelde een andere ermee in plaats van zichzelf. Hij is tegen zichzelf ingegaan om beloning van God te krijgen. De beloning van deze persoon is beter dan die van de rijke man. Het is niet vereist dat men veel aalmoezen moet uitgeven, maar het is wel belangrijk dat het van geoorloofd (Halal) geld is. Zelfs als hij een dadel als aalmoes aan een hongerig mens zal uitgeven, dan is het geven van deze dadel een waardevolle beloning bij God. Het kan zijn dat Allah een Moslim die grote zonden heeft begaan vrijstelt van zijn bestraffing in de hel door zijn kleine uitgegeven aalmoes. Als hij het van geoorloofd geld heeft uitgegeven en dat zijn intentie alleen voor Allah was en niet om door mensen geprezen te worden. Dus niet bedoeld om anderen te laten zeggen dat deze persoon gul is en dat hij geld uitgeeft voor Allah. Maar zijn intentie is alleen voor Allah en niet om door mensen geprezen te worden.

Allah heeft de bestraffing voor de meeste ongelovigen en voor de Moslims met zonden tot de Dag Des Oordeels uitgesteld. Voor de meeste ongelovigen die onrechtvaardig waren en die niet in Allah en in Zijn Profeten geloofden, heeft Allah hun straf tot de Dag Des Oordeels uitgesteld. Allah heeft sommigen van hen gestraft in deze wereld.

De Profeet Noeh (Noach) heeft het heel moeilijk en zwaar met zijn volk gehad, moge Allah zijn status verhogen. Zij hadden hem verloochend en ze bleven de vijf idolen aanbidden. Hij bleef standvastig hun tot de Islam oproepen en gaf het niet op. Maar toch gingen ze hem uitschelden, beledigen en hem soms slaan. Hij heeft negenhonderd en vijftig jaar lang van zijn leven doorgebracht en heeft het met geduldig zijn doorstaan. Niemand geloofde toen in hem behalve tachtig personen. Allah openbaarde toen naar hem dat er niemand meer in hem zal geloven dan degenen die in hem geloofden. En toen had hij zijn hoop in hun verloren. Toen hij zijn hoop in hun had verloren, begon hij Smeekbedes aan Allah tegen hun te doen. Hij vroeg aan Allah om geen één van hun op de aarde te laten leven. Allah heeft zijn smeekbede verhoord. Allah heeft al diegenen, zelfs de kinderen doodgemaakt. Want Allah wist dat als hun kinderen groot zouden worden, zouden ze geen gelovigen worden. Allah heeft hun door verdrinking doodgemaakt. Allah gaf bevel aan de aarde en toen ging het water op de aarde ongeveer 18,4 meter (40 dhiraa^) omhoog. Allah gaf ook bevel aan de hemel en toen begon het te regenen. Iedere regendruppel was zo groot als een berg, wat niet zoals gewoonlijk is. Het water van de aarde en van de hemel waren bijeengekomen en had alle bergen van de aarde bedekt. Maar de Profeet Noeh (Noach) en de gelovigen die bij hem waren, zijn door Allah gered. Allah heeft hem geleerd om een schip te maken. De ongelovigen bespotten hem toen hij bezig was met het schip maken. Allah heeft hem en degenen die in hem geloofden gered en heeft de rest doodgemaakt. Zelfs zijn zoon was verdronken, omdat hij een ongelovige was geworden.

Daarna zijn de mensen na hun ongelovig geworden. Allah heeft de wind op hun aangedreven, waardoor zij doodgingen behalve de gelovigen. De wind heeft hen heel ver opgetild in de lucht en daarna heeft die hun hoofden van hun lichamen gescheiden. Allah heeft ook deze ongelovigen in deze wereld gestraft. Dit was het volk van ^Ad en het waren Arabieren. Ze waren in Jemen. Jemen was vroeger rijk met veel water, veel bomen, veel fruit en was rijk met veel weldaden. Het volk van ^Ad was ongelovig in hun Profeet Hoed en hij was een Arabier. Allah heeft hun door de wind doodgemaakt. Daarna zijn de afstammelingen van de gelovigen die bij hem gebleven waren op de aarde, ook ongelovig geworden. Allah heeft hun een Boodschapper gestuurd, maar ze hebben hem ook verloochend en gekwetst. Deze Profeet was ook een Arabier. Allah heeft degenen die hun Profeet Salih verloochend hebben doodgemaakt en hij was ook één van de Arabieren. Allah heeft hem en de gelovigen die bij hem waren gered. En Allah heeft degenen die ongelovigen waren gedood. Daarna is dat later herhaaldelijk gebeurd. Allah heeft het volk van de Profeet Sjoe^aib vernietigd toen zij hem hebben verloochend. De Boodschapper van Allah Sjoe^aib was in Jordanië. Maar Hoed was in Jemen en Salih was tussen Medina en Asj-Sjaam. Vervolgens het volk van Fir^aon (Farao) die Mozes hebben verloochend en die onrechtvaardig gedrag toonden. Allah heeft hun vernietigd en Hij heeft Mozes en degenen die in hem geloofden gered. Een deel van degenen die in Mozes geloofden zijn later ongelovig geworden. Dat waren ongeveer zeventigduizend personen die bij hem waren. Ze zijn later ongelovig geworden, want zij aanbaden het schaap. Zij zijn later weer Moslims geworden en ze hadden berouw. Toen gingen degenen die het schaap niet aanbaden, degenen die het schaap aanbaden doodmaken. Toen werd het voor de man onverschillig of hij zijn broer of zijn vader doodmaakte. Daarna heeft Allah veel Profeten gestuurd. Er gebeurde niet hetzelfde als wat er toen is gebeurd totdat ^Iesa (Jezus) kwam, moge Allah zijn status verhogen. Eveneens waren er sommige mensen die wel in ^Iesa (Jezus) geloofden en sommige mensen die niet in hem geloofden. Zij hadden ook hetzelfde als ons: de Kleine Wassing (Woedoe’), Gebed en Vasten. Maar het vasten die zij verplicht waren om te doen, was in een andere dan de maand Ramadan. Allah heeft de maand Ramadan voor het volk van de Profeet Moehammed verplicht gesteld, moge Allah zijn eer en status verhogen. Op het volk van Jezus heeft Allah geen marteling laten neerdalen, zoals bij het volk van Noeh (Noach) en het volk van ^Ad. En Allah zal ook niet dezelfde marteling meer laten neerdalen tot de Dag Des Oordeels. Maar voor de Dag Des Oordeels zullen alle mensen ongelovigen worden. Er is dan in die tijd geen één Moslim die zegt er is geen andere God dan Allah. Honderd jaar later wordt de Engel Israfiel bevolen om op een grote Hoorn te blazen. Het geluid van de grote Hoorn maakt alle ongelovigen dood. Dan is dat de Dag Des Oordeels en dat is het begin van de Dag Des Oordeels. Nadat die ongelovigen doodgaan, gaan de Engelen dood. En dan zal Allah alle dode mensen tot leven laten komen. De mensen die voor hun zijn doodgegaan, gaan niet meer voor de tweede keer dood. Maar ze raken bewusteloos en dan worden ze weer wakker. Zelfs de Profeten met de tweede keer op de Hoorn blazen, het blazen van de Opstanding, brengt Allah hun weer tot leven. En Allah brengt de Engel Israfiel weer tot leven en dan blaast hij op de Hoorn. Dat wordt als de blaas van de Opstanding genoemd. Allah laat de dode mensen tot leven terugkeren. Hun graven worden opengemaakt en dan komen ze eruit. Bij de eerste Hoorn blaas gaan de Profeten niet dood, omdat ze al eerder dood zijn gegaan. Maar ze raken bewusteloos zoals een zieke bewusteloos raakt als zijn ziekte ernstig wordt. Ze raken bewusteloos, ze gaan niet nog een keer dood. Hierna gebeurd het beoordelen van de gelovigen en de ongelovigen. De ongelovigen gaan allemaal naar de hel, degenen die de Profeten hebben verloochend. Wat betreft de gelovigen ze gaan zeker naar het Paradijs, zelfs ieder persoon van hun gaat uiteindelijk naar het Paradijs. Maar een deel van hun zonder dat ze iets van marteling of ongemak lijden, zelfs geen lage marteling of ongemak. In die hele tijd maken ze geen kwetsing of ongemak mee. Dat zijn El-Auwliejjaa en Asj-Sjoehadaa’ (de Martelaars). Als Asj-Sjahied (de Martelaar) veel grote zonden heeft gedaan, gaat Allah hem niet bestraffen, hoe groot die zonden dan ook zijn. De status van El-Auwliejjaa is hoger dan die van Asj-Sjoehadaa’ (de Martelaars) die geen Auwliejjaa zijn. Op de Dag Des Oordeels voordat de mensen naar het Paradijs of naar de hel worden toegelaten, laat Allah sommige gelovigen onder de schaduw van El-^Arsj (de Troon) zitten. Ze hebben geen last van de hete zon. Ze zullen in weldaad, rust, blijheid en vreugde zijn. Ze zitten op zitplaatsen die van licht zijn. Hun gezichten zijn vol van licht en ze zitten op zitplaatsen die van licht zijn.

El-Auwliejjaa is het meervoud van Walliej. El-Walliej is een Moslim die alle verplichtingen verricht, de zonden vermijdt en meer Nawafil doet. Nawafil zijn Profetische aanbevelingen die niet verplicht zijn om te doen, men krijgt geen straf als hij het niet doet en krijgt er wel beloning voor als hij het wel doet. Asj-Sjoehadaa (de Martelaars) is het meervoud van Sjahied (de Martelaar).

Halal geld is geld dat op een Islamitisch geoorloofde manier verdiend is.

Bilaad Asj-Sjaam; was het gebied van wat tegenwoordig bestaat uit Palestina, Libanon, Syrië en Jordanië.

 

 

< Previous Post

De Islam is de enige ware Godsdienst

Next Post >

Drugs en alcohol