Mon, 15th Jul, 2024 / 9 Muharram 1446
الإثنين ١٥ , يوليو , ٢٠٢٤ / 9 ٱلْمُحَرَّم 1446
Mon, 15th Jul, 2024 /
9 Muharram, 1446
الإثنين ١٥ , يوليو , ٢٠٢٤ / 9 ٱلْمُحَرَّم , 1446

De innovatie (El-Bid^ah)

Ik begin met de naam van Allah. Degene Die veel genade geeft in ons dagelijks leven aan de gelovigen en de ongelovigen. Degene Die veel genade geeft in het Hiernamaals alleen aan de gelovigen.

Wij danken Allah en prijzen hem voor al Zijn weldaden die Hij ons heeft gegeven. De Heer en de Schepper der werelden en aarden.

Wij vragen Allah om de eer en de status van onze Profeet Moehammed te verhogen. En de status van zijn El-Èl (familie) en de Metgezellen te verhogen. En zijn volk te beschermen tegen datgene waarvoor hij vreesde.

O Allah, geef ons de kennis die voor ons gunstig is, begunstig ons met de kennis die U ons heeft gegeven en vergroot onze kennis.

Allah zei in de Koran in Soerat El-Maa-ie-dah Ayah 2:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Wat betekent: [Jullie gelovigen moeten elkaar helpen om de verplichtingen te verrichten en de zonden te vermijden. En de verplichtingen te bevelen en het ongeoorloofde te verbieden. En jullie moeten elkaar niet helpen om zonden te begaan en het ongeoorloofde te doen. En ook niet om onrechtvaardigheid en agressie bij mensen te plegen].

Allah zei in de Koran in Soerat El-Haddied Ayah 27:

﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾

Deze Ayah bevat een bewijs dat er goede innovaties zijn. Want deze Ayah betekent dat Allah de gelovige Moslims van het volk van de Profeet Jezus (^Iesaa) prees, die hem volgden in het juiste geloof in God, dat God niet op de schepping lijkt. Allah prees hen omdat ze mensen waren die veel medeleven en barmhartigheid hadden. Allah prees hen ook voor de Rahbaniejjah die zij hebben geïnnoveerd. Rahbaniejjah betekent zich onthouden van het vervullen van de eigen begeerten. Dus zich niet bezighouden met wereldse zaken en zich alleen maar bezighouden met het verrichten van aanbiddingen voor God Allah. Ze gingen zelfs niet trouwen omdat ze zich volledig wilden bezighouden met de godsdienst. Zij bouwden kleine huizen van bijvoorbeeld klei op de geïsoleerde plaatsen om al hun tijd aan het aanbidden van Allah te wijden. Allah heeft in deze Ayah vastgesteld dat Hij de volgelingen van de Profeet Jezus de Rahbaniejjah hun dit niet verplicht heeft, maar dat zij dat zelf geïnnoveerd hadden. Allah heeft hun geprezen voor deze innovatie. Deze innovatie was niet vastgesteld in de Bijbel (El-Indjiel) en was er geen uitspraak van de Profeet Jezus voor. Ze hadden het zelf geïnnoveerd ter wille van Allah en Allah heeft hun voor deze innovatie geprezen.

De innovatie (El-Bid^ah) betekent het invoeren van iets nieuws, dat niet eerder ingevoerd is. Bijvoorbeeld als men zegt: jij hebt iets geïntroduceerd. Dat wil zeggen jij hebt iets nieuws ingevoerd wat niet eerder bekend was. In de Islamitische termen betekent de innovatie (El-Bid^ah) iets nieuws invoeren wat niet in de Koran of in de Profetische Overlevering (Hadieth) vastgelegd is. Dus een innovatie die niet tegenstrijdig is met de Koran of de Profetische Overlevering (Hadieth). Maar die wel in overeenstemming is met de Koran en de Profetische Overleveringen. Dat wil zeggen dat als de innovatie overeenstemmend is, dan is het een goede innovatie en anders niet. Imam Ibn El-^Arabiej zei:

قال ابن العربي: “ليست البدعة والمحدَث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنييهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة” ا.هـ.

Wat betekent: “Het woord innovatie of nieuwigheid zijn op zich niet verwerpelijk qua woorden en zelfs de betekenis ervan niet. Maar wat verwerpelijk is, is de innovatie die tegenstrijdig is met de Profetische werkwijze (Es-Soennah). En wat ook verwerpelijk is, zijn de nieuwigheden die leiden tot de dwaling“.

De innovatie is verdeeld in twee categorieen:

  1. Een misleidende of een slechte innovatie: dat is een innovatie die tegenstrijdig is met de Koran en de Profetische Overleveringen of aanbevelingen (Es-Soennah). Bijvoorbeeld iemand die gelooft dat Allah op de Troon zit. Of dat deze wereld geen begin heeft.
  2. Een leidende of een goede innovatie: dat is een innovatie die overeenstemmend is met de Koran en de Profetische Overleveringen of aanbevelingen (Es-Soennah). Bijvoorbeeld het vieren van de geboortedag van de Profeet.

Het bewijs voor deze verdeling van de innovatie is wat de Profeet Moehammed moge Allah zijn eer en status verhogen gezegd heeft. Imam Muslim heeft overgeleverd dat DJarier Ibn ^Abdullah heeft verteld dat de Profeet, moge Allah zijn eer en status verhogen, zei:

حَدِيثِ جَرِيرِ بنِ عَبد الله البَجَليّ رَضيَ الله عنهُ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسَنَةً فَلَهُ أجرُها وأجرُ مَن عَمِلَ بها بعدَهُ مِن غير أن يَنْقُصَ من أجُورِهم شَىءٌ، ومَن سَنَّ في الإسْلامِ سُنَّةً سَيّئةً كانَ عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عَمِلَ بِها مِنْ بَعْدِه مِن غَيرِ أن يَنْقُصَ مِن أَوزَارِهم شَىءٌ” رَواهُ مسلمٌ.

Wat betekent: “ Degene die iets goeds in de Islam innoveert, krijgt er beloning voor. En hij krijgt er beloning voor als anderen hem hierin volgen. Zonder dat de beloningen van degenen die dit praktiseren verminderd worden. Degene die iets misleidend in de Islam innoveert, begaat een zonde. En hij krijgt de zonden door als anderen hem hierin volgen. Zonder dat de zonden van degenen die dit praktiseren verminderd worden “.

Imam Esjafi^iej heeft gezegd:

قَالَ الإمامُ الشَّافِعيُّ رضيَ الله عنهُ: “المُحدَثاتُ مِنَ الأمُورِ ضَربانِ، أحَدُهُما مَا أُحدِثَ ممّا يُخَالِفُ كِتابًا أَو سُنَّةً أو إجْماعًا أَو أثَرًا، فَهذِه البِدْعَةُ الضّلالَةُ، والثّانِيةُ مَا أُحْدِثَ مِنَ الخَيرِ ولا يُخَالِفُ كِتَابًا أو سُنَّةً أو إجْماعًا، وهَذه مُحْدَثَةٌ غَيرُ مَذْمُومَةٍ”، رَواهُ البَيْهقيُّ بالإسْنادِ الصّحيح في كتابِه “مَنَاقِبُ الشَّافِعيّ”.

Wat betekent: “Er zijn twee soorten innovaties. De ene soort van de innovaties is wat tegenstrijdig is met de Koran of de Profetische werkwijze (Es-Soennah) of de Unanimiteit (el-‘ijma^) of een uitspraak van een Metgezel van de Profeet (Sahabiej). Dit is een misleidende innovatie. De tweede soort is de innovatie die goed is en die niet tegenstrijdig is met de Koran of de Profetische werkwijze (Es-Soennah) of de Unanimiteit (el-‘ijma^). En dit is geen slechte innovatie “. Deze uitspraak van Imam Eshafi^iey is door Imam El-Beihaqiey overgeleverd, in zijn boek ‘ Manaqib Esjafi^iej‘ en heeft hem de graad van Sahieh gegeven.

De Unanimiteit (El-Idjmaa^) betekent een akkoord tussen gespecialiseerde hoge Islamitische geleerden in een bepaalde periode over een bepaald onderwerp betreffende de Islam. Bijvoorbeeld in de eerste periode waren alle hoge Islamitische geleerden het eens over dat het drinken van alcohol verboden is.

Tot de leidende of de goede innovaties behoort het vieren van de geboortedag van de beste mens de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen.

Imam El-^Asqalaniej heeft een bewijs afgeleid van de Profetische Overleveringen (Ahadieth) voor het vieren van de geboortedag van de Profeet, moge Allah zijn eer en status verhogen. Imam Es-Sujoettiej heeft ook een tweede bewijs afgeleid.

Het oorspronkelijke bewijs die Imam Ibnoe Hadjar El-^Asqalaniej heeft afgeleid van de Profetische Overleveringen (Ahadieth) voor de geoorloofde viering van de geboortedag van de Profeet is: Hij zei in zijn boek ‘El-Hawiej lil-Fatawiej‘:

Wat betekent: “Ibin ^Abbaas heeft verteld, hij zei: “Toen de Profeet naar Medina kwam, zag hij de joden vasten op de dag van ^Asjoeraa’. Hij vroeg hen erover. Zij zeiden: “Dit is de dag waarop Allah Mozes en de volksstammen van Israel de overwinning heeft gegeven over de Farao (Fir^aun). En wij vasten deze dag uit eerbied voor hem”. Toen zei de Boodschapper van Allah, wat betekent: ” Wij zijn Mozes meer waard dan de joden, omdat we allebei Profeten zijn en we kwamen met de Boodschap de Islam”. Toen had hij de Moslims bevolen om die dag te vasten. De Profeet heeft hun bevolen om dat te doen niet als een verplichting, maar uit liefde en vrijwillig ter wille van Allah. Men leert uit deze Profetische Overlevering (Hadieth) om God te danken en te prijzen voor een weldaad Die Hij ons heeft gegeven zonder dat Hij ons dit verplicht is. Dus Allah danken en prijzen op een bepaalde dag voor het geven van een gunst of voor het opheffen van een ongunst. En dat op dezelfde dag herhaaldelijk iedere jaar te doen. God bedanken en prijzen gebeurt door het uitvoeren van alle soorten aanbiddingen. Zoals het nederknielen, het vasten, het uitgeven van aalmoezen en het reciteren van de Koran. En welke weldaad is nog meer waard zijn dan de geboorte van de Profeet, moge Allah zijn eer en status verhogen.

Het oorspronkelijke bewijs dat Imam Es-Sujoettiej heeft afgeleid van de Profetische Overleveringen (Ahadieth) voor het geoorloofde viering van de geboortedag van de Profeet staat in zijn boek ‘Husnoel-Maqsid fie ^ammal El-Mauwlid’:

Hij zei, wat betekent: Het bewijs is wat de Profeet zei: wat betekent: ” Dat is de dag waarop ik geboren ben en de missie van Profeetschap heb ontvangen “. Hij zei dat als antwoord toen hij werd gevraagd over de reden van dat hij op maandag vast.

Imam Es-Sujoettiej zei ook in ditzelfde boek:

Wat betekent: “De Imam Aboel-Fadl Ahmad bnoe Hadjar El-^Asqalaniej heeft een oorspronkelijk bewijs afgeleid van de Profetische Overleveringen (Ahadieth) voor het vieren van de geboortedag van de Profeet. En ik heb ook een tweede bewijs afgeleid”.

Ieder jaar op de twaalfde van de maand Rabie^ El-Auwwal vindt een belangrijke en bijzondere gebeurtenis plaats. Het is de geboortedag van de beste mens de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen.

Het vieren van de geboortedag van de Profeet is een gewoonte bij de Moslims vanaf de zesde eeuw van de Islamitische jaartelling. Het is altijd gebruikelijk geweest vanaf de zesde eeuw dat de Moslims de geboortedag van de Profeet vieren. In de zesde eeuw van de Islamitische jaartelling was er een koning die Muthaffar heette en die er een groot feest van maakte. Hij was de koning van Irbil, een stad in Irak. Hij heeft een groot feest georganiseerd, het was een bijzonder en vrolijk feest. De koning slachtte die dag duizenden schapen en gaf voedsel aan de armen.

Alle geleerde Moslims hebben dit feest goedgekeurd van de koning, want het is niet in strijd met de Islamitische regels. Alle geleerde Moslims vonden het juist in overeenstemming met  de Islamitische regels. Vooral omdat er tijdens het geboortedagfeest van de Profeet stukken uit de Koran gelezen worden en de levensbeschrijving van de Profeet wordt voorgelezen.

Onder deze geleerden waren o.a.: de Egyptische hafidhs: Ibn Hadjar El-^Asqalaniej en Jalalud-Dien Es-Sujoettiej. De beroemde geleerde van de hadith, Abul-Gattaab Ibn Dihjah. Hij schreef een boek voor de koning, om voor te lezen tijdens het vieren van de geboortedag van de Profeet. Er zijn geen grote Islamitische geleerden die deze viering afgekeurd hebben.

De Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, was bekend bij de vorige Profeten. De Profeet Jezus, moge Allah zijn status verhogen, heeft zijn volk laten weten over de openbaring van de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen. Dat is ook in de Koran genoemd in Soerat As-Saf, Ayah 6.

De naam van de vader van de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, is ^Abdoellah en de naam van zijn moeder is Aminah. Zijn moeder Aminah raakte zwanger op vrijdagavond de 1ste dag van de maand Radjab. Tijdens haar zwangerschap heeft zij bijzondere situaties meegemaakt. Bijvoorbeeld als zij water uit de waterput wilde ophalen, kwam het water vanzelf omhoog naar haar toe. Dat was uit eerbetoon voor de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen.

Aminah heeft verteld dat zij tijdens de bevalling geen weeën kreeg, zoals vrouwen krijgen. Ze kreeg wel veel dorst. Opeens kreeg ze van een Engel een glas vol met een drank. Deze drank was nog zoeter dan honing en kouder dan ijs. De geur van de drank was ook lekkerder dan de musk. Aminah zei:  wat betekent: Ik pakte de drank en ik dronk het op. Daarna heeft Allah mij de kracht gegeven om te bevallen. De bevalling was makkelijk geworden en ik kreeg mijn geliefde Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen.

De Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, is geboren op maandag 12 Rabie^ El-Awwal in het jaar van de Olifant, ^aam El-Fiel.

Op de geboortedag van de beste mens de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, gebeurden verschillende dingen, o.a.:

Het vuur van de Madjoes werd geblust. De Madjoes waren een groep mensen die het vuur aanbaden. Dit vuur had duizend jaar gebrand.

De Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, is van de stam Qoereisj de meest eerbare Arabische stam. Hij is geboren in Mekka en daar heeft hij de missie van Profeetschap ontvangen. Daarna is hij naar Medina geëmigreerd waar hij overleden en begraven is. Hij is de laatste en de beste van alle Profeten en Boodschappers, moge Allah de eer en de status van hen allemaal verhogen.

Het vieren van de geboortedag van de Profeet, moge Allah zijn eer en status verhogen, is maar een manier om onze blijheid en liefde voor onze Profeet te uiten. En het houden van de Profeet, moge Allah zijn eer en status verhogen, behoort tot de basis van het Geloof de Islam. Het behoort ook tot de goede innovaties, waar men voor beloond wordt. Omdat het uit eerbied en hoogachting voor de Profeet gedaan wordt. En om de blijheid voor de zeer eerbiedwaardige geboorte van de Profeet, moge Allah zijn eer en status verhogen, te tonen. Laat zien hoe blij je bent met de geboorte van de Profeet op zijn geboortedag.

Wij verzoeken Allah bij de eer van onze Profeet om ons de kracht te geven om alle verplichtingen te vervullen en de zonden te vermijden. Wij verzoeken Allah om ons te belonen voor de goede daden die we hebben verricht. Wij verzoeken Allah om ons elkaar in het Paradijs te laten ontmoeten.

< Previous Post

De grote tekens van de Dag des Oordeels

Next Post >

De Islam is de enige ware Godsdienst