Tue, 28th May, 2024 / 20 Dhū al-Qa'da 1445
الثلاثاء ٢٨ , مايو , ٢٠٢٤ / 20 ذُو ٱلْقَعْدَة 1445
Tue, 28th May, 2024 /
20 Dhū al-Qa'da, 1445
الثلاثاء ٢٨ , مايو , ٢٠٢٤ / 20 ذُو ٱلْقَعْدَة , 1445

De grote tekens van de Dag des Oordeels

Ik begin met de naam van Allah. Degene Die veel genade geeft in ons dagelijks leven aan de gelovigen en de ongelovigen. Degene Die veel genade geeft in het Hiernamaals alleen aan de gelovigen.

Wij danken Allah en prijzen hem voor al Zijn weldaden die Hij ons heeft gegeven. De Heer en de Schepper der werelden en aarden.

Wij vragen Allah om de eer en de status van onze Profeet Moehammed te verhogen.

Allah zei in de Koran in Soerat El-Ba-qa-rah Ayah (vers) 281:

قال الله تعالى:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(سورة البقرة 281)

Deze Ayah betekent: En vrees de dag waarop jij zal herleven en door Allah beoordeeld zal worden. Dan, gebaseerd op iemands daden in dit leven, zal men ofwel worden beloond of gestraft en zij zullen nooit onrecht worden aangedaan.

O Allah, geef ons de kennis die voor ons gunstig is, begunstig ons met de kennis die U ons heeft gegeven en vergroot onze kennis.

O Allah, wij zoeken onze toevlucht tot U tegen het gedrag van de helbewoners.

O Allah, bescherm ons tegen de ellende die nadelige effecten op ons geloof heeft. O Allah, bescherm ons tegen dit leven, zodat het niet onze grootste zorg wordt. O Allah, geef niemand de macht over ons die geen genade voor ons heeft

Allah heeft de werelden geschapen. Allah heeft de aarde als een tijdelijke woonplek voor ons geschapen. De aarde is een doorgang naar het Hiernamaals en niet een permanente (eeuwige) woonplek. In de Koran zijn wij geïnformeerd dat in dit leven niets eeuwig is. Alles wat we in dit leven zien zal uiteindelijk verloren gaan. Zonder twijfel, het leven op aarde zal voortdurend verwisselen. Dit is duidelijk in ons dagelijks leven. Sinds het begin van het menselijk leven op aarde, sterven er dagelijks mensen terwijl anderen geboren worden. Dit zal zo doorgaan totdat er een tijd komt waarin iedereen zal sterven, waaronder mensen, djinn en dieren. De Engel Israfiel zal op de hoorn blazen voordat hij ook gaat sterven nadat iedereen gestorven is. Dit zal het einde van het leven op aarde zijn. Het tijdstip van die dag is voor geen schepsel bekend. Niemand weet wanneer de precieze tijd van de Dag des Oordeels zal zijn, behalve Allah. Allah Degene Die geen partner heeft, is de Enige Die dat weet. Zelfs de Profeet Moehammed moge Allah zijn eer en status verhogen weet niet wanneer de precieze tijd van de Dag des Oordeels zal zijn. Allah heeft tekens voor de Dag des Oordeels gesteld, die verwijzen naar de nabijheid ervan en het einde van dit leven. Er zijn kleine tekens en grote tekens voor de Dag des Oordeels.

Het laatste kleine teken voor de Dag des Oordeels die nog moet gebeuren is de verschijning van onze heer El-Mehdiej. Dit heeft de Profeet in een Hadieth verteld, hij zei:

«لا تقومُ السّاعَةُ حتى يَملِكَ النَاسَ رجلٌ من أهلِ بيتي يواطىءُ اسمُهُ اسمي واسمُ أبيهِ اسمَ أبي فيملؤها – أي الأرض- قِسطًا وعدلاً»

Wat betekent: “De Dag des Oordeels zal plaatsvinden nadat een man van mijn nakomelingen komt. Zijn naam is als de mijne en de naam van zijn vader is net als de naam van mijn vader. Hij zal de aarde met vrede en rechtvaardigheid vullen“. Deze Hadieth is overgeleverd door Ibn-Hibbaan in zijn boek Es-Sahieh en door Aboe Dawoed in zijn boek Es-Soennan en door Et-Tirmiethiej in zijn boek El-DJami^ en El-Hakim in zijn boek El-Mustadrak.

De volledige naam van El-Mehdiej is Moehammed ibn (de zoon van) ^Abdoel-laah. Hij zal van de nakomelingen zijn van de beide zonen, El-Hassan en El-Hoeseijn,van Fatimah de dochter van de Profeet. Het is overgeleverd dat in het begin van de tijd van El-Mehdiej, er een Engel met hem meeloopt en hij zal roepen: “Oh mensen hij is El-Mehdiej de Kalief (Galiefah) van Allah, dus volg hem“. Het is ook overgeleverd dat El-Mehdiej eerst verschijnt in Medina en er zijn duizend Engelen die bij hem zijn en die met hem meegaan. Daarna gaat hij naar Mekka en daar zijn dan driehonderd van de Auwliejaa (oprechte vrome Moslims) die op hem wachten. Zij zijn de eersten die trouw aan hem zweren en beloven. Dan zal er een leger aankomen om tegen hem te vechten, Allah zal de aarde onder hun laten instorten. Dat zal gebeuren tussen Mekka en Medina. Daarna zal El-Mehdiej naar het land van Esj-Sjaam komen. In de tijd van El-Mehdiej zal een hongersnood plaatsvinden. De vrome Moslim heeft in die tijd door de Tesbieh die hij doet geen honger meer. Doordat hij de naam van Allah zegt, heeft hij geen honger meer. De vrome Moslim betekent de Moslim die zich aan alle verplichtingen houdt en de zonden vermijdt. Dus hij houdt zich aan alle regels van de Islam.

Voordat de Dag des Oordeels plaatsvindt, zijn er tekens die verschijnen. Deze tekens verwijzen naar de nabijheid van de Dag des Oordeels. Dat zijn de tien tekens die in de Hadieth zijn genoemd. Die worden ook als de grote tekens van de Dag des Oordeels genoemd. Dat zijn: de verschijning van de bedrieger (Ed-dadjaal), de afdaling uit de tweede hemel van Jezus (^Iesa) de zoon van Meryem (Maria), de komst van Ja‘djoudj en Me’djoudj uit hun verborgen woonplaats, de opkomst van de zon van het westen, de komst van het beest van de aarde, de rook, drie scheuringen in de aarde waarbij alles er doorheen valt en een vuur dat uit de bodem van Aden in het land van Jemen komt.

Zoals we eerder hebben genoemd, is de komst van de bedrieger (Ed-dadjaal) het eerste teken van de grote tekens van de Dag des Oordeels. Hij wordt ook wel El-Masieh Ed-dadjaal genoemd. Wat betekent de grote bedrieger die over de aarde reist met een grote snelheid. Hij is een godslasteraar en wordt ook El-Masieh  El-Kathaab genoemd. Wat betekent de leugenaar. De manier waarop hij over de wereld zal reizen is vreemd en anders dan onze manieren.

Hij zal de wereld rondreizen met een enorm gemak. Hij zal over de aarde reizen vanuit alle richtingen in slechts anderhalf jaar, om overal bedrieglijkheid te verspreiden. Hij zal de toegang tot elke plaats krijgen, behalve de toegang tot Mekka en Medina in Saoedi-Arabië. Hij kan Mekka en Medina niet ingaan. De Engelen verhinderen hem en houden hem tegen.

Zijn reizen worden hem makkelijk gemaakt op een vreemde manier. Hij zal mensen hier en daar verleiden. Hij beweert en zegt tegen de mensen dat hij God is. Hij zal hen op vele manieren verleiden. Er zullen mensen in hem geloven, waarvan Allah heeft gewild dat ze als godslasteraars zullen sterven.

In die tijd zal er veel droogte en hongersnood op aarde zijn. De volgelingen van de bedrieger (Ed-dadjaal) zullen daarmee niet worden aangetast. De moslims die de Bedrieger verwerpen, zullen de hongersnood ervaren. Maar Allah geeft hun de kracht door de Tasbieh die ze doen. Dus ze worden uit hun pijn verlost door de Tasbieh die ze doen in hun aanbidding voor Allah. Dit wordt ook hun middel van voeding. Dus de Tasbieh wordt voor hun in plaats van voedsel en daardoor hebben ze geen last meer van de hongersnood.

Als de Profeet Jezus (^Iesa) uit de tweede hemel afdaalt, zal hij de bedrieger (Ed-dadjaal) doodmaken. Daarna zal er een grote luxe en welvaart op de aarde zijn. Als de Profeet Jezus (^Iesa) afdaalt, zal hij El-Mehdiej ontmoeten.

El-Mehdiej zal de Profeet Jezus (^Iesa) vragen om hen als voorganger te leiden in de gebeden. De Profeet Jezus (^Iesa) zal het weigeren en laat El-Mehdiej de Imam, de voorganger in het gebed zijn. Dit betekent dat de Profeet Jezus (^Iesa), moge Allah zijn status verhogen, zal regeren volgens de wetten die aan de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, geopenbaard zijn. Na deze eerste keer, zal de Profeet Jezus (^Iesa) hun leiden in de gebeden. Want Profeet Jezus (^Iesa) heeft een hogere status dan El-Mehdiej.

In de tijd van Profeet Jezus (^Iesa), moge Allah zijn status verhogen, zal er veel veiligheid en welvaart zijn. De aarde zal al het goud en de schatten vrijgeven, waardoor de mensen rijk worden, totdat er niemand meer is die behoefte heeft aan aalmoezen (sadaqah). Wij vragen Allah om ons de Profeet Jezus (^Iesa) te laten ontmoeten.

En wat betreft Ja‘djoudj en Me‘djoudj (Gog en Magog) ze zijn oorspronkelijk twee stammen van de mensen van de kinderen van Adam. Ze hebben veel nakomelingen en ze zijn allemaal godslasteraars. De mensen van Ja‘djoudj en Me‘djoudj leven al vele duizenden jaren en ze worden door de wil van Allah van de andere mensen geïsoleerd. Ze zijn op een verborgen plaats voor de mensen op een bepaalde plek op de aarde die wij nog niet ontdekt hebben. Thul-Qarneijn bouwde een enorme muur die hun van ons scheidt. Thul-Qarneijn is een oprechte rechtvaardige Walliej. Allah heeft hem een bijzondere kracht gegeven om die enorme muur te bouwen. Hij heeft de muur gebouwd om hun van de mensen te scheiden. Ze kunnen niet naar ons komen en wij kunnen niet naar hun gaan. Ieder van hun gaat pas dood als hij 1000 van zijn nakomelingen ziet. Deze muur is een grote berg die van ijzer is gebouwd. Nadat hij het gebouwd heeft, heeft hij er gesmolten koper aan toegevoegd. Deze muur is zo sterk dat niemand van de mensen er op de gebruikelijke manier overheen kan klimmen. Zij proberen dagelijks om door deze muur heen te kunnen, maar dat lukt hun niet. Sinds hun isolement duizenden jaren geleden, proberen ze dagelijks in de muur te snijden. Elke dag, van zonsopgang tot zonsondergang proberen ze de muur door te breken. Aan het eind van elke dag, laten ze hun onvolledige taak van het doorbreken van de muur zitten en zeggen ze morgen gaan we verder. De volgende dag komen ze terug en dan zien ze dat het gat dat ze gemaakt hebben dicht is. Dat blijft zo doorgaan totdat ze zeggen als God het wil, gaan we morgen verder. De volgende dag komen ze terug en zien ze dat waar ze mee begonnen zijn, hetzelfde is gebleven. Daarna blijven ze doorgaan totdat ze door die muur heen kunnen. In hun tijd zal een hongersnood plaatsvinden en de mensen kunnen hun niet tegenhouden. Daarna gaat de Profeet Jezus (^Iesa), moge Allah zijn status verhogen, en de mensen naar EtToer-berg. Daar zullen ze Allah smeken om hen te bevrijden van deze ramp. Dan laat Allah wormen op de mensen van Ja‘djoudj en Me‘djoudj neerdalen. De wormen gaan in de nek van ieder van hun kruipen en daardoor vallen ze dood. De aarde gaat dan stinken door hun geur. De Moslims gaan een smeekbede voor Allah doen om hun te bevrijden van hun vieze geur. Allah stuurt dan vogels die hun optillen en in de zee gooien. Daarna gaat het regenen en worden al hun sporen naar de zee gedreven. Zo worden de mensen van de ramp van Ja‘djoudj en Me‘djoudj gered. En dan leven de Moslims in de tijd van de Profeet Jezus (^Iesa), moge Allah zijn status verhogen, in welvaart. Daarna gaat Jezus (^Iesa) de zoon van Meryem (Maria), moge Allah zijn status verhogen, dood. Hij wordt naast de Boodschapper van Allah de Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, begraven.

De Dag des Oordeels zal niet plaatsvinden voordat al die tien grote tekens verschijnen en helemaal compleet zijn. Een van de dingen die daarna gaat gebeuren, is de opkomst van de zon uit het westen. En de komst van het beest van de aarde. Dit beest praat tegen de mensen en bestempelt de gelovige als gelovige en de ongelovige als ongelovige. Daarna wordt het berouw niet meer geaccepteerd van degenen die berouw willen nemen. En degenen die ongelovigen waren, kunnen niet meer in de Islam treden. Deze twee tekens gebeuren in één dag tussen zonsopgang en de Doeha. De tijd van de Doeha begint als de zon na de opgang zo hoog staat als de afmeting van een speer en eindigt op het moment dat de zon boven midden in de hemel staat. Daarna zal er een enorme rook op de aarde worden verspreid. De ongelovigen gaan bijna dood van deze rook. Maar voor de gelovigen lijkt dit op een verkoudheid. Er zullen dan drie scheuringen in de aarde plaatsvinden waar alles doorheen zal vallen. Eén in het oosten, één in het westen en één in het Arabische Schiereiland. Eén van de grote tekens is ook een vuur dat uit de bodem van Aden in het land van Jemen komt. Dit vuur zal uitbarsten vanuit de innerlijke aarde van Aden in Jemen. Dit vuur zal de mensen besturen uit angst in de richting van het westen uit hun land te gaan. De Dag des Oordeels zal plaatsvinden als alle Moslimmensen dood zijn. Alle Moslimmensen gaan honderd jaar voor de Dag des Oordeels dood. Dan blijven alleen de ongelovigen op de aarde en ze blijven totdat de Dag des Oordeels plaatsvindt.

Wij vragen Allah om ons als Moslims te laten leven en doodgaan. Wij vragen Allah om ons berouw te laten nemen voor onze dood. Wij vragen Allah ook ons de kracht te geven om de goede daden te verrichten.

< Previous Post

Bewijzen uit de Koran voor de Eigenschappen van Allah

Next Post >

De innovatie (El-Bid^ah)