Tue, 16th Apr, 2024 / 7 Shawwal 1445
الثلاثاء ١٦ , أبريل , ٢٠٢٤ / 7 شَوَّال‎ 1445
Tue, 16th Apr, 2024 /
7 Shawwal, 1445
الثلاثاء ١٦ , أبريل , ٢٠٢٤ / 7 شَوَّال‎ , 1445
Halutessanne tulostaa tämän asiakirjan huomioikaa , että paperi sisältää kunnioittavia sanoja, joita ei saa heittää likaiseen paikkaan

Islam, Oikea Uskonto

Ylistys Allaahille, kohottakoon Allaah profeetta Muhammadin arvoa ja hänen Muslimisukulaistensa ja kumppaneittensa arvoa, sekä suojelkoon hänen kansaansa siltä, mitä hän pelkää sille tapahtuvan

 

ÄLLAAH

Kaikki olemassaoleva, Luojaa lukuunottamatta, on Hänen luomansa. Jumalalla on täysi valta jokaiseen Hänen luomansa osaan. Häntä ei ole luotu. Hän on ollut olemassa aina, ominaisuuksineen. Hän ei tule koskaan kuolemaan, eikä Hänen ominaisuutensa heikkene koskaan. Yksi Hänen ominaisuuksistaan on se, että Hänenllä on tieto kaikista Hänen luomisistaan, toinen on se, että hän näkee nähtävän ja kuulee kuulevan ja Hänen tietonsa, näkemisensä ja kuulemisensa ei ole verrattavissa millään tavoin meidän ihmisten vastaaviin kykyihin. Jumala puhuu, ja Hänen puheensa ei muodostu kielstä tai äänestä, eikä muistuta ihmisen puhetta mitenkään. Hän ei tarvitse yhtään luomistaan olemassaoloansa varten, eikä Hän muistuta  luomisiaan yhtään millään tavoin.Tämä tarkoittaa, että Jumala ei ole mies tai nainen. Hän ei ole isä tai äiti. Hänellä ei ole vaimoa, äitiä, isää, poikaa tai tytärtä. Hänellä ei ole vertaista tai partneria. Jumala ei jakaudu osiin, luodulla ei, ihminen mukaanlukien ole osia Hänestä, eikä yksikään luoduista tule olemaan kuin Jumala. Hän on ainoa Jumala.

 

Jumala on ollut olemassa ikuisesti ennenkuin Hän loi yhtä paikkaa, kuten Paratiisia, taivasta, maata tai yhtään planeettaa. Siispä Hän on nyt, aivan kuten Hän oli ennenkuin Hän loi kaikki nämä edellä mainitut paikat. Hän ei tarvitse mitään paikkaa olemassa olemiseensa. Hän on aina tiennyt kaikki ja jokaisen Hänen luomisistaan. Mikään Hänen luomisistaan ei ole poissa hänen ulottuviltaan tai kukista Häntä. Mikään ei tapahdu vastoin Jumalan tahtoa. Molemmat, sekä hyvä, että paha tapahtuvat Hänen Tahtonsa mukaan. Jumala määrää ihmisen tekemään ainoastaan hyvää, ihminen tekee valinnan tottelevaisuuden tai tottelemattomuuden välillä. Kykymme tehdä hyvää tai pahaa on Jumalan meille antamaa.

 

IHMISKUNTA

Mies ja nainen ovat yksi Jumalan luoduista. He erottuvat kasveista, eläimistä, hengistö ja enkeleistä. Heidät luotiin enkeleiden ja henkien jälkeen. Ensimmäinen ihminen luotiin savesta. Jumala laittoi sielun ihmiseen mutta missään tapauksessa sielu ei ole Jumala tai osa Häntä.. Ensimmäinen ihminen oli Aatami ja kaikki ihmiset perityvät hänen perheestään. Hänellä ei ollut äitiä tai isää, Jumala loi hänet ja antoi hänelle elämän. Hän loi Aatamille vaimon, joka kantoi hänen lapsiaan. Jumala loi ihmiset käskeäkseen heidät uskomaan, tunnustamaan totuutta Hänestä ja Hänen sanansattajistaan, palvomaan ainoastaan Häntä ja noudattamaan Hänen käskyjään maanpäällisen elämän aikana. Osa ihmiskunnnasta on palvonut ja palvoo Jumalaa oikein, tottelee Hänen käskyjään ja tulee palkituksi sanoinkuvaamattomalla tavalla. Osa ihmiskunnasta taas ei ole palvonut, eikä palvo Jumalaa oikein ja Hän rankaisee näitä siitä ankaruudella Helvetin tulessa.

 

HENGET

Henget eli dzinn ovat erilaisia Jumalan luomuksia, jotka ovat näkymättömiä ihmisille. Hän loi ne puhtaasta tulen liekistä. Ne ovat sekä mies, että naispuolisia ja niillä on jälkelkäisiä. Ne ovat maan päällä ja maan ulkopuolella. Kuten ihmisetkin, jotkut henget palvovat Jumalaa, mutta jotkut eivät. Ne, jotka eivät , tunnetaan pahoilaisina, joiden pääpaholainen on Saatana eli Ibliis.

 

ENKELIT

Enkelit ovat toisenlaisia Jumalan luomuksia. Ne eivät ole mies tai naispuolisia, eikä niillä ole lapsia. Hän loi ne valosta. Ne eivät tee koskaan syntiä, vaan tottelevat Jumalaa kaikin  tavoin. Enkelit ovat lähellä ihmisiä ja kirjoittavat kaikki muistiin, mitä ihmiset tekevät. Jotkut enkelit ovat ilmestyneet ihmisille miehen hahmossa, mutta ne eivät koskaan ota naisen hahmoa. Jotkut enkelit suojelevat ihmisiä hengiltä Jumalan tahdon mukaan. Se enkeli, joka ilmestyi (toi ilmestykset) profeetoille on Gabriel.

 

PROFEETAT

Profeetat ovat mahtavimpia miehiä, jotka ovat koskaan eläneet. Profeetat vastaanottivat ilmestyksen Jumalalta ja saattoivat sen eteenpäin ihmisille. Profeetat vastaanottivat ja saattoivat ilmestyksen ihmisille eteenpäin Jumalan määräämällä kielellä.  Ilmestyksien kirjoituksissa oleva  kieli on luotua, mutta sitä vastoin Jumalan puhe ei ole. Sanansaattaja on profeetta, joka tuo mukanaan ja levittää Jumalan määräämää lakia, jota aikaisemmat  sanansaattajat ovat tuoneet mukanaan tai sitten sanansaattaja ottaa vastaan uusia Jumalan lakien osia. Proofeetat olivat älykkäitä, luotettavia, rehellisiä, he eivät koskaan tehneet suuria syntejä, eivätkä he koskaan jättäneet Islamia. Monet profeetat ovat eläneet jo kauan sitten. Muhämmäd, olkoon Jumalan rauha ja siunaukset hänessä, joka eli 1400 vuotta sitten oli viimeinen ja mahtavin profeetta, paras kaikista Jumalan luomuksista.

Profeetoihin, ennen Muhämmäd:ia kuuluvat: Aatami, Nooa, Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef (Jaakobin poika) Daavid, Salomon, Mooses ja Jeesus, olkoon Jumalan rauha ja siunaukset kaikissa heissä.

Todelliset ilmoituksien kirjoitukset ottivat vastaan juuri proofeetat. Sekä Mooses, että Jeesus ottivat vastaan kirjoitukset, mutte ne joita sanotaan nykyään Tooraksi ja Raamatuksi, ovat ihmisten muuttamia väärennöksiä, eivätkä ole oikeita ilmestyksien  kirjoituksia, joita profeetat Mooses ja Jeesus vastaanottivat. Ainoa ilmestyskirjoitus, joka ei ole muuttunut, eikä  tule koskaan muuttumaan on Koraani, jonka kirjoituksen Jumala antoi Muhämmäd:ille, viimmeiselle profeetalle enkeli Gabrielin välityksellä selvällä ja kaunopuheisella arabiankielellä. Jumala on luvannut suojella Koraania miltä tahansa ihmisen tekemältä muutokselta ja se on säilynyt muuttumattomana siitä lähtien, kun se 1400 vuotta sitten ilmestyi. Profeetta Muhämmäd:ia ei lähetetty tietylle kansalle, kuten profeetat ennen häntä, vaan Muhämmäd lähetettiin kaikille ihmisille, jotka elivät hänen aikanaan ja tulevat  elämään hänen jälkeensä Tuomiopääivään saakka, silloin, kun maa tuhoutuu ja katoaa.

 

TUOMIOPÄIVÄ

Tämän maan, planeetat ja tähdet, kaikki ne Jumala loi ajallaan. Ne eivät ole olleet aina olemassa ja ne tulevat tuhoutumaan Jumalan tahdosta päivän, jonka vain Jumala ainoastaan tietää. Edes enkelit tai profeetat eivät tiedä sitä. Jumala antaa kaikkien maassa ja taivaassa kuolla, enkelit, henget ja kaikkien paholaiset mukaanlukien ja sitten herättää heidät kaikki kuolleista ja tuomitsee ihmiset ja henget sen mukaan, mitä he ovat tehneet elämänsä aikana. Koska ihmiset ja henget tekivät valinnan uskoako Jumalaan vai ei, ollako hurskaita vai syntisiä, heidät palkitaan tai rangaistaan Hänen tahdosta sen mukaan, mihin he uskoivat, mitä he sanoivat tai tekivät.

 

PARATIISI

Ne ihmisistä ja hengistä, joilla on oikea usko Jumalasta ja uskovat, että viestintuoja lähettettiin heitä varten, jotta heistä tulisi oikean uskon seuraajia ja uskovat, että tässä uskossa kuollessaan tulevat asumaan ikuisesti Paratiisissa, jonka Jumala on luonut heitä varten. Elämä Paratiisissa on parempaa kuin kukaan ihminen maanpäällä voi edes kuvitella. Paratiisissa olevilla on ruumis ja sielu, mutta ruumis (vartalo) on uusi, vailla mitään vikoja tai puutteita. Paratiisi ei ole kuvitteellinen. Se on täysin oikea ja todellinen. Siellä on ihmeellisiä rikkauksia, ruokaa, iloa ja rauhaa. Ihmiset ovat naimisissa ja tekemisissä toistensa kanssa. Paratiisissa olevilla on asema sen mukaan, kuinka hurskaita he ovat olleet maan päällä eläissään. Ne jotka palkitaan Paratiisiin pääsyllä, eivät koskaan joudu pois sieltä.

 

HELVETTI

Helvetti, toinen Jumalan luoma paikka, on ikuinen paikka niille ihmisille ja jinneille, jotka kieltäytyivät vastaanottamasta profeettojen tuomaa sanomaa. He eivät uskoneet Jumalaan ja Hänen lähettiläisiin. Helvetti on myös erityinen paikka, jolle ei ole vertaista maan päällä. Sen rangaistus ei lopu koskaan. Kärsiminen koskee, sekä ruumista, että sielua. Jotkut ihmiset, jotka olivat oikean Uskonnon seuraajia, joutuvat kärsimään Helvetissä hetken aikaa, koska he olivat tehneet syntiä, eivätkä katuneet maan päällä eläessään tekemiensä syntien takia. Koska he uskovat oikeaan Uskontoon, he pääsevät pois Helvetistä sen jälkeen, kun Jumala haluaa. Sitten he pääsevät Paratiisiin ja olevat siellä ikuisesti, eikä heitä kohtaa enää rangaistusta. Jotkut, oikeaan uskontoon uskovat syntiset saavat Jumalalta anteeksiannon Tuomiopäivänä, eivätkä joudu Helvettiin ennen Paratiisia.

 

ELÄMÄ JA KUOLEMA

Ihmisen tai jinnin tämä elämä päättyy poikkeuksetta aina kuolemaan. Ihmiset eivät valitse rotuaan, sukupuoltaan, vanhempiaan tai syntymäpaikkaa, eivätkä ole vastuussa noista elämän puolista Tuomiopäivänä. Yhtään ihmistä ei tuomita Helvettiin siitä syystä, että hän syntyi tiettynä sukupuolena tai tietyn rotuiseksi. Jumala, Armollinen on luvannut, että kuka tahansa ihminen tai henki, joka kuolee oikean uskonnon seuraajana, tulee pääsemään Paratiisiin. Ne ihmiset, jotka eivät todella koskaan kuulleet oikeasta uskosta Jumalaan, tai eivät koskaan kuulleet yhdestäkään sanansaattajasta kokonaisen elämänsä aikana ja kuolevat siinä asemassa, eivät joudu Helvettiin.  Mutta ne, täysissä järjissään olevat, vastuussa olevat ihmiset, jotka ovat kuulleet oikeasta uskosta Jumalaan ja Hänen sanansaattajiin ja kuolevat siten, etteivät omaksuneet tätä oikeata Uskontoa, tulevat olemaan Helvetissä ikuisesti.                                                                                                             

Oikea usko Jumalaan ei ole koskaan muuttunut  ja jokainen profeetta ja sannansaattaja on sanonut samaa,  koskien uskosta Jumalaan. Kukaan muu ei ole Jumala, kuin Allah ja ihmiskunnan on uskottava Häneen ja palvottava vain Häntä. Profeetta tällä hetkellä maan päällä eläville on Muhämmäd, Jumala siunatkoon häntä ja antakoon rauhan hänelle ja lait nykyiselle ihmiskunnalle ovat niitä lakeja, jotka Jumala antoi profeetta Muhammadille. Uusia lakeja ei enää anneta, eikä uusia sanansaattajia tule olemaan.

Tavallisesti henkilölle annetaan yksi elämä tässä maailmassa, joten henkilö on viisas jos elää oikein tässä elämässä. Vaikka elämä olisi kuinka kiehtovaa joidenkin mielestä, he eivät  uudelleensynny kuolemansa jälkeen. Tämä ja muut väärät uskomukset ihmiskunnasta ja Jumalasta ovat Saatanan kuiskauksia ihmisen mieleen ja joitakin huiputetaan uskomaan niihin.

 

SAATANA

Saatana (Ibliis), ensimmäinen henki, oli läsnä enkelien kanssa, kun Jumala määräsi hänet ja enkelit polvistumaan Aatamin edessä. Saatana ei polvistunut kunnioituksesta. Hän vastusti Jumalaa ja sanoi olevansa Aatamia parempi, koska hänet oli tehty tulesta, mutta Aatami sitävastoin savesta. Tuolloin Jumala kirosi Saatanan. Saatana lupasi, että hän yrittäisi houkutella ihmiset väärään uskoon ja palvomiseen ja häpeälliseen käyttäytymiseen. Jumala lupasi, että Saatana ja ne, jotka seuraavat sitä, tulevat olemaan Helvetin asukkaita Tuomiopäivänä.

Saatana on ihmisten kirottu vihollinen ja sen lupaukseen tuhota monia ihmiskunnnasta ei pidä suhtautua kevyesti. Hän yrittää sekoittaa ja tuhota ihmisen yllytyksillään, hän yrittää saada näyttämään pahat teot hyviltä. Henkilö ei ole syntinen, kun Saatana kuiskaa hänelle, mutta hän on syntinen, jos hän uskoo (ja) tai käyttäytyy yllytyksen mukaan. Vaikka ihmisen täytyy uskoa Saatanan olemassaoloon, ottaa sitä koskevat varoituksen vakavasti, meidän täytyy muistaa, että Saatana on täysin Jumalan voiman vallassa. Saatana ei voi tehdä mitään Jumalan tahdon vastaista. Kun oikeaan Uskontoon uskova ponnistelee totellakseen Jumalan määräyksiä ja pyytää Häneltä suojaa Saatanaa vastaan, ihmisen ei tulisi epäillä Allahin suurta suojaa ja armoa

 

USKONTO

On ainoastaan yksi oikea Uskonto, joka tarkoittaa oikeaa uskoa Jumalaan ja Hänen sanansaattajiin, vain Hänen palvomista, kunkin ajan profeetoiden rakastamista, kunnioittamista ja heidän mukanaan tuomien määräysten tottelemista ja muidenkin profeetoiden rakastamista ja kunnioittamista. Jokainen profeetta ja sanansaattaja noudattivat ja kutsuivat ihmisiä samaan uskontoon, tämän uskonnon nimi on ISLAM. Islamin uskovaista kutsutaan muslimiksi. Islam tarkoittaa alistumista Jumalalle. Sana muslim tarkoittaa, sitä joka alistuu Jumalalle. Nimi Ällaah on ainoan oikean Jumalan nimi. Vaikka profeetat ja sanansaattajat puhuivat eri kieliä, uskonto, johon he kutsuivat ihmisiä, oli sama. Ihminen voi ilmoittaa millä tahansa kielellä, että hän uskoo ja noudattaa oikeaa uskontoa, Islamia. Jumala tietää uskon olipa kieli mikä tahansa. Ne, jotka sanovat olevansa muslimeja, mutta kuitenkin kieltävät oikean uskon sydämessään, kielessään, tai joissakin teoissa, eivät  todellakaan ole muslimeja. Jumala tietää varmasti, ketkä ovat niitä, jotka todella uskovat Islamiin. Molemmat sanasaattajista, sekä Jeesus että Mooses kutsuivat aikansa ihmisiä oikeaan uskontoon, Islamiin, mikä on selvästi kuvattu Koraanissa, joka on viimeinen ja suojeltu kirjoitus kaikille maan ihmiskunnalle.

 

JEESUS

Jeesus, olkoon Jumalan siunaukset ja rauha hänellä, on muslimien rakastama, sillä hän on yksi mahtavimmista sanansaattajista ja hän on yksi Jumalalle rakkaimmista luoduista. Jeesuksella ei ole isää, hänet luotiin Märiäm:in sisällä ja muslimit  uskovat, että Jeesuksen äiti Märiäm on paras kaikista naisista. Jumalan tahdosta Jeesus  teki monia ihmetekoja ja totteli Jumalaa kaikin tavoin. Jeesus puhui ainoastaan totuutta ja hänen seuraajansa olivat muslimeja. Jeesus ei koskaan sanonut olevansa Jumala, Jumalan poika, tai että hänen seuraajiensa tulisi rukoilla häntä tai ketään muuta kuin Jumalaa. Jeesus on mies, mutta hänellä ei ole isää. Aatami oli mies, mutta hänellä ei ollut isää eikä äitiä. Koraanissa kerrotaan meille, että juutalaiset eivät ristiinnaulinneet Jeesusta, päinvastoin kuin jotkut uskovat. Häntä ei ristiinnaulittu ollenkaan. Jeesus korotettiin maasta taivaaseen. Jeesus on elossa ja Jumala lähettää Jeesuksen takaisin maanpäälle ennen Tuomiopäivää. Jeesus tulee vahvistamaan todeksi, että Islam on  oikea usko ja Muhämmäd on viimeinen lähettiläs. Jeesus noudatttaa lakeja, jotka Jumala antoi Muhämmäd:ille ja surmaa yksisilmäisen petturin. Tämä on totuus, vaikka jotkut eivät usko siihen.

 

SYNNIT

Kun henkilö toimii vastoin Jumalan määräyksiä tämä henkilö on tehnyt syntiä. Pahin synti on Jumalapilkka, jolla tarkoitetaan mitä tahansa uskoa, sanomista tai tekoa, joka on ristiriidassa Islamin kanssa. Kun henkilöstä tulee muslimi, hän jättää kaiken Jumalanpilkan. Muslimin tulee oppia kaikki Jumalanpilkan muodot välttääkseen lankeamasta niihin elämänsä aikana. Jos muslimi syyllistyyy  Jumalanpilkkaan, hän ei ole enää muslimi ja hänen täytyy tulla uudelleen muslimiksi. Jos hän kuolee ennen uudelleenkääntymistä, hän tulee olemaan Helvetissä ikuisesti. Jos muslimi tekee muuta syntiä kuin Jumalanpilkaa ja kuolee katumatta syntejään, silloin tämä synti otetaan huomioon (lasketaan) häntä vastaan Tuomiopäivänä. Yksikertaisesti, jos muslimi noudattaa Jumalan käskyjä totellakseen Jumalaa, tämä otetaan huomioon (lasketaan) Tuomiopäivänä hänen edukseen. Kaiken tämän Jumala tietää, eikä mikään voi välttää Häntä. Kun muslimi tekee syntiä, hänen täytyy välittömästi katua sitä. Katuakseen Jumalanpilkaa, hänen täytyy lausua ääneen Uskontunnustus tullakseen uudelleen Muslimiksi oltuasan sitä ennen poissa Islamista.

 

Minä tunnustan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Ällaah, ja tunnustan, että Muhämmäd on Ällaah:in viestintuoja.

Niiden syntien, jotka ovat jumalapilkkaa vähäisempiä, tekeminen täytyy lopettaa, on kaduttava, että on syyllistynyt niiden syntien tekemiseen ja täytyy päättää, ettei syyllisty  samaan syntiin uudelleen. Jos esimerkiksi synnintekeminen on ollut varastamista joltakin henkilöltä, varastetut esineet on palautettava. Jumala on ikuisesti armollinen muslimille, eikä haittaa, kuinka monta kertaa hän tekee syntiä elämänsä aikana, jos hän lopettaa synnintekemisen, katuu tekemäänsä syntiä ja lupaa olla tekemättä syntiä uudelleen, hän saa Jumalan anteeksiannon. Mutta ne, jotka eivät ole muslimeja, heitä eivät auta heidän hyvät tekonsa, sillä niitä ei oteta huomioon heidän puolestaan Tuonpuoleisessa, heidän on tultava ensin muslimiksi.

 

Muutamia esimerkkejä jumalanpilkasta: uskomus, että Jumalalla on poika, epäjumalien palvominen, sanominen, että Jumala tiedä kaikkea. Joitakin esimerkkejä Jumalanpilkkaa vähäisemmistä synneistä: henkilön tapppaminen oikeudettomasti, aviorikos, alkoholin nauttiminen ja varastaminen. Kun muslimi tekee vilpittömän katumuksen, kuten hieman aiemmin kuvailtiin, on ikäänkuin hän ei olisi tehnyt syntiä ja siitä tehdystä, jota hän katui, häntä ei rangaista siitä, koska Jumala on ikuisesti armollinen muslimille. Myös, kun henkilöstä tulee muslimi ensimmäistä kertaa, Allah antaa anteeksi hänen aiemmat synnit.

 

MUSLIMIKSI TULEMINEN

 

Henkilöstä tulee muslimi. kun hän jättää kaiken, mikä on ristiriidassa seuraavan Uskontunnustuksen kanssa, uskoen siihen sydämessään ja sanoessaan sen ääneen.

” Minä tunnustan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Ällaah ja (tunnustan) että Muhämmäd on Ällaah:in viestintuoja”

 

 RUKOILEMINEN

Jumalan käskystä, profeetta Muhämmäd  määräsi muslimien rukoilemaan viidesti vuorokaudessa. Tämä määräys on voimassa profeetta Muhämmäd:in elämästä lähtien Tuomiopäivään saakka. Rukoilemilla on määrätyt muotonsa, joihin kuuluu Jumalan ylistäminen, kiittäminen, avun ja johdattamisen pyytäminen Häneltä ja pyytäminen siunausta Häneltä profeetoille ja hurskaille muslimeille. Muslimi tietää, että milloin tahansa elämänsä aikana hän voi pyytää Jumalalta apua ja johdatusta ja häntä rohkaistaan tekemään niin, mutta tämä avun ja johdatuksen pyytäminen ei korvaa viittä määrättyä pakollista rukousta, joilla on määrätty muotonsa, joita tulee noudattaa.

 

 Uskominen tähän tarkoittaa, että Jumalalla, Luojalla, on parhaat ominaisuudet ja ainoastaan Jumalaa tulee palvoa. Profeetta Muhämmäd, viimeinen profeetta, oli totuudenmukainen kaikessa, minkä hän välitti  Jumalalta, kaikki profeetat ennen häntä (ensimmäinen heistä oli Aatami) välittivät saman tiedon ihmisilleen, kaikkia profeettoja rakastetaan ja kunnioitetaan, kuitenkaan profeetoilla ei (tai millään muullakaan luodulla) ei ole Jumalan ominaisuuksia. Henkilö voi tulla muslimiksi aiemmin mainitulla tavalla, vaikka yksinäisessä metsässä tai ruuhkaisessa maanalaisessa, hänen ei tarvitse mennä moskeijaan, eikä hän tarvitse muslimeja todistajakseen. Jumala tietää, mitä Hänen luomansa sydämessä on.

Kuitenkin, kun hänestä tulee muslimi, hän voi kertoa uskostaan jollekin muslimi ystävälle, jolloin hänet tiedetään muslimiksi muidenkin joukossa. Kuka tahansa, joka on lukenut tämän esitteen, on tiedettävä, että ellet ole muslimi, sinun on tultava muslimiksi välittömästi, sillä et tiedä, milloin kuolet ja silloin on myöhäistä. Kuka tahansa, joka tätä lukiessaan tulee muslimiksi, me neuvomme sinua etsimään tietoa Islamista ja Islamin harjoittamisesta luotettavalta muslimiopettajalta. Kuten ihmiset menevät yliopistoon saadakseen oppia eri aineiden oppineilta, on mentävä oppineen muslimin luo oppiakseen Islamin harjoittamisesta. On aina enemmän opittavaa ja useampia tapoja tulla hartaammaksi muslimiksi, joten ylimielisyys ei kuulu osana hyvän muslimin elämään. Kaikki ylistys Jumalalle, taivaan ja maan Herralle.

Ylistys Jumalalle,

suokoon Hän meille hyvä loppu.

Ja Ällaah tietää parhaiten 

 

 

< Previous Post

Muslimien Yhtenäisyys

Next Post >

Ihmisen Alkuperä