Sun, 16th Jun, 2024 / 10 Dhū al-Hijjah 1445
الأحد ١٦ , يونيو , ٢٠٢٤ / 10 ذُو ٱلْحِجَّة 1445
Sun, 16th Jun, 2024 /
10 Dhū al-Hijjah, 1445
الأحد ١٦ , يونيو , ٢٠٢٤ / 10 ذُو ٱلْحِجَّة , 1445

Et-Tauwassul

Ik begin met de naam van Allah. Degene Die veel genade geeft in ons dagelijks leven aan de gelovigen en de ongelovigen. Degene Die veel genade geeft in het Hiernamaals alleen aan de gelovigen.

Wij danken Allah en prijzen hem voor al Zijn weldaden die Hij ons heeft gegeven. De Heer en de Schepper der werelden en aarden.

Wij vragen Allah om de eer en de status van onze Profeet Moehammed te verhogen. En de status van zijn El-Èl (familie) en de Metgezellen te verhogen. En zijn volk te beschermen tegen datgene waarvoor hij vreesde.

O Allah, geef ons de kennis die voor ons gunstig is, begunstig ons met de kennis die U ons heeft gegeven en vergroot onze kennis.

Allah zei in de Koran in Soerat El-Maa-ie-dah Ayah 2:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Wat betekent: [Jullie gelovigen moeten elkaar helpen om de verplichtingen te verrichten en de zonden te vermijden. En de verplichtingen te bevelen en het ongeoorloofde te verbieden. En jullie moeten elkaar niet helpen om zonden te begaan en het ongeoorloofde te doen. En ook niet om onrechtvaardigheid en agressie bij mensen te plegen].

Vervolgens:

Et-Tauwassul betekent God verzoeken om een gunst te verkrijgen of om een ellende tegen te houden, door een naam van een Profeet of een Walliej te noemen ter ere van de genoemde. Daarbij gelooft men dat God de Schepper is van de gunst en de ellende.

Imam EtTabaraniej heeft overgeleverd in zijn boeken El-Mu^djem El-Kabier en El-Mu^djem As¬Saghier over ^Uthmaan bin Hoeneijf, dat een man de kalief  ^Uthmaan bin ^Affaan herhaaldelijk heeft bezocht met betrekking tot iets dat hij nodig had, maar ^Uthmaan had zijn behoefte niet vervuld vanwege de drukte die hij had. De man ontmoette ^Uthmaan bin Hoeneijf en klaagde over zijn noodzaak. ^Uthmaan bin Hoeneijf zei tegen de man, wat betekent: “Ga naar de plaats waar de kleine wassing (El-Woedoe) wordt uitgevoerd en voer de kleine wassing (El-Woedoe) uit. Bid daarna twee Raka^aat en zeg:

<< اللّهُمَّ إنّي أسْألُكَ وأتَوَجَّهُ إلَيكَ بنَبِيّنا محمّدٍ نَبيّ الرَّحْمةِ، يَا مُحَمَّدُ إنِيّ أتَوجَّهُ بكَ إلى رَبي في حَاجَتِي لتُقْضَى لي >>

wat betekent: <<O Allah, ik verzoek U en smeek U bij de eer en de status van onze Profeet Moehammed, de Profeet van de Barmhartigheid. O Moehammed, ik verzoek en smeek mijn God Allah bij uw eer en status zodat mijn behoefte zal worden voldaan>>”. ^Uthmaan bin Hoeneijf zei tegen de man om terug te komen nadat hij dat gedaan had, waarna ze samen naar de kalief zouden gaan. Deze man is toen weggegaan en deed wat ^Uthmaan bin Hoeneijf hem bevolen had om te doen. Daarna ging hij alleen naar de kalief  ^Uthmaan bin ^Affaan. Toen hij bij de deur van de kalief ^Uthmaan aankwam, nam de portier hem aan zijn hand naar de kalief  ^Uthmaan. ^Uthmaan bin ^Affaan liet hem op een tapijt naast hem zitten en vroeg aan hem, wat betekent: “Wat is uw behoefte die u vervuld wilde hebben?”. Hij vertelde de kalief over  zijn noodzaak en de kalief heeft zijn behoefte vervuld. De kalief vertelde hem dat hij zijn noodzaak tot nu helemaal vergeten was. Daarna ging de man weg en hij ontmoette ^Uthmaan bin Hoeneijf. De man zei tegen  ^Uthmaan bin Hoeneijf, wat betekent: “Moge Allah jou belonen, hij heeft mijn behoefte niet vervuld en gaf mij geen aandacht totdat je met hem over mij had gesproken”. Toen zei ^Uthmaan bin Hoeneijf, wat betekent: “Ik zweer bij God Allah dat ik hem niet had gesproken. Maar ik zag de Boodschapper van Allah, moge Allah zijn eer en status verhogen, toen een blinde man naar hem kwam en klaagde dat hij zijn zicht kwijt was. De Profeet zei tegen hem, wat betekent: “Als u wilt, kunt u geduldig zijn en als u wilt, zal ik Allah vragen om uw blindheid te genezen“. De blinde man zei toen tegen de Profeet, wat betekent: “Het zicht verliezen is een grote ontbering voor mij en er is niemand in de buurt om me rond te leiden“. Toen zei de Profeet tegen hem, wat betekent: “Ga naar de plaats waar de kleine wassing (El-Woedoe) wordt uitgevoerd en voer El-Woedoe uit, bid twee Raka^aat en zeg dan de volgende woorden:

<< اللّهُمَّ إنّي أسْألُكَ وأتَوَجَّهُ إلَيكَ بنَبِيّنا محمّدٍ نَبيّ الرَّحْمةِ، يَا مُحَمَّدُ إنِيّ أتَوجَّهُ بكَ إلى رَبي في حَاجَتِي لتُقْضَى لي. >>

wat betekent: <<O Allah, ik verzoek U en smeek U bij de eer en de status van onze Profeet Moehammed, de Profeet van de Barmhartigheid. O Moehammed, ik verzoek en smeek mijn God Allah bij uw eer en status zodat mijn behoefte zal worden voldaan>>. De blinde man ging weg en deed wat de Profeet hem gezegd had. ^Uthmaan bin Hoeneijf zei toen, wat betekent: “Ik zweer bij God dat voordat we uit elkaar gingen, het niet lang heeft geduurd totdat de man binnen kwam en hij kon zien. Zo goed zelfs als iemand die nooit blind is geweest“. Dus kort daarna keerde de blinde man naar hun terug en zijn blindheid was genezen.

Imam EtTabaraniej heeft gezegd: wat betekent: “Deze Hadieth is Sahieh“. Hadieth Sahieh betekent dat de Profetische Overlevering (Hadieth) bevestigd is dat de Profeet het gezegd heeft.

Het was gebruikelijk bij Imam EtTabaraniej dat hij niet aangaf bij een Hadieth die Sahieh is dat het Sahieh is. Ondanks het feit dat zijn boek ‘El-Mu^djem El-Kabier’ zeer groot is, toch heeft hij over geen enkele Hadieth gezegd dat het Sahieh is, behalve over deze Hadieth. Imam EtTabaraniej is een erkende Islamitische geleerde van Ahloes-Soennah wal-DJama^ah. Hij is één van de bekende geleerde Moslims die gespecialiseerd is en de Kennis heeft van de Profetische Overlevering Hadieth.

صححه جماعة من الحفاظ، منهم: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي، والمنذري، والنووي، وابن حجر، والهيثمي، والسيوطي وغيرهم

Er zijn nog meer geleerden die deze Hadieth als Sahieh hebben bevestigd. Onder andere zijn dit: Et-Tirmithiej, Ibnoe Hibbaan, El-Hakim, Aboe Noe^aijm, El-Beijhaqiej, El-Munthiriej, En-Nauwwawiej, Ibnoe Hadjar, El-Heijthamiej, Es-Soejoetiej en nog anderen.

Zoals we eerder hebben gezegd Et-Tauwassul is God verzoeken om een gunst te verkrijgen of om een ellende tegen te houden, door een naam van een Profeet of een Walliej te noemen ter ere van de genoemde. Daarbij gelooft men dat God de Schepper is van de gunst en de ellende. Wij verzoeken Allah en smeken Allah. Allah is Degene Die de gunst en de ellende schept. De Profeten en de Auwliejaa scheppen de gunst en de ellende niet. Hetzelfde geldt voor het genezen, Allah is Degene Die de zieken geneest. De Profeten en de Auwliejaa zijn niet degenen die de genezing scheppen. Allah is de Schepper van alles en Hij is Degene Die alles geschapen heeft.

El-Auwliejaa is het meervoud van Walliej. El-Walliej is een Moslim die alle verplichtingen verricht, de zonden vermijdt en meer Nauwafil doet. Nauwafil zijn Profetische aanbevelingen die niet verplicht zijn om te doen, men krijgt geen straf als hij het niet doet en krijgt er wel beloning voor als hij het wel doet, als men de intentie voor Allah doet.

Allah heeft Et-Tauwassul als één van de redenen gesteld die voor de mens gunstig is. Et-Tauwassul is toegestaan en niet verboden in de Islam. Het is toegestaan om God om iets te verzoeken waarbij men een naam van een Profeet of een Walliej noemt ter ere van de genoemde. Dat is zowel toegestaan tijdens hun leven als na hun dood.

Er is absoluut geen echt bewijs voor dat God smeken door middel van de Profeten en de Auwliejaa verboden is, niet tijdens hun leven en niet na hun dood. Sommige geleerden hebben boeken over Et-Tauwassul geschreven en ze hebben het goedgekeurd.

Sommige beweren valselijk dat Et-Tauwassul verboden is. Ze beschouwen ook degenen die Et-Tauwassul uitvoeren als ongelovigen. Degenen die dat valselijk beweren, zijn een extreme verdwaalde groepering. Wij moeten dat niet van hun als waar aannemen en wij moeten dat ook niet geloven. Wij moeten hen ook negeren. Onze geliefde Profeet heeft ons geleerd om Et-Tauwassul uit te voeren. Wij volgen onze Profeet hierin volledig.

Wij verzoeken Allah bij de eer van onze Profeet om ons de kracht te geven om alle verplichtingen te vervullen en de zonden te vermijden. Wij verzoeken Allah om ons te belonen voor de goede daden die we hebben verricht. Wij verzoeken Allah om ons elkaar in het Paradijs te laten ontmoeten.

< Previous Post

Drugs en alcohol

Next Post >

Het bewijs volgens de logica over het bestaan van Allah