Thu, 18th Apr, 2024 / 9 Shawwal 1445
الخميس ١٨ , أبريل , ٢٠٢٤ / 9 شَوَّال‎ 1445
Thu, 18th Apr, 2024 /
9 Shawwal, 1445
الخميس ١٨ , أبريل , ٢٠٢٤ / 9 شَوَّال‎ , 1445

De betekenis van de Geloofsgetuigenissen

Ik begin met de naam van Allah. Degene Die veel genade geeft in ons dagelijks leven aan de gelovigen en de ongelovigen. Degene Die veel genade geeft in het Hiernamaals alleen aan de gelovigen.

Wij danken Allah en prijzen hem voor al Zijn weldaden die Hij ons heeft gegeven. De Heer en de Schepper der werelden en aarden.

Wij vragen Allah om de eer en de status van onze Profeet Moehammed te verhogen. En de status van zijn El-Èl (familie) en de Metgezellen te verhogen. En zijn volk te beschermen tegen datgene waarvoor hij vreesde.

O Allah, geef ons de kennis die voor ons gunstig is, begunstig ons met de kennis die U ons heeft gegeven en vergroot onze kennis.

llah zei in de Koran in Soerat El-Maa-ie-dah Ayah 2:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

Wat betekent: [Jullie gelovigen moeten elkaar helpen om de verplichtingen te verrichten en de zonden te vermijden. En de verplichtingen te bevelen en het ongeoorloofde te verbieden. En jullie moeten elkaar niet helpen om zonden te begaan en het ongeoorloofde te doen. En ook niet om onrechtvaardigheid en agressie bij mensen te plegen].

Doe de intentie dat jullie deze les volgen voor Allah.

Het is een verplichting voor alle verantwoordelijke personen om in de Islam te treden en er constant in te blijven. Het is ook een verplichting om zich aan de wetten van de Islam te houden. Een verplichting voor alle verantwoordelijke personen dat wil zeggen, het is een persoonlijke verplichting voor ieder persoon. Een verantwoordelijk persoon is degene die baligh is, verstandelijk gezond is en de Boodschap van de Islam heeft gekregen. De Boodschap van de Islam is: Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Moehammed zijn Boodschapper is.

Baligh betekent het voor een jongen vanaf zijn eerste zaadlozing of als hij vijftien maanjaren oud wordt. Voor een meisje vanaf haar eerste menstruatie of zaadlozing of als zij vijftien maanjaren oud wordt.

Verstandelijk gezond betekent iemand die niet verstandelijk gehandicapt is.

De verantwoordelijke persoon die geen Moslim is, is verplicht om onmiddellijk Moslim te worden. Het is ook verplicht om standvastig in de Islam te blijven. Diegene moet de intentie hebben om nooit de Islam te verlaten en ook niet te twijfelen of hij de Islam verlaat of niet. Degene die de intentie doet om in de toekomst de Islam te verlaten of te onderbreken, is dan gelijk geen moslim meer. Degene die de intentie doet om in de toekomst de Islam te verlaten of te onderbreken, is hij gelijk geen Moslim meer.

De verantwoordelijke Moslim is ook verplicht om zich aan alle regels van de Islam te houden. Dat houdt in; alle verplichtingen vervullen en de zonden vermijden.

Het is belangrijk om te weten dat als een kind overlijdt voordat hij baligh wordt, hij niet verantwoordelijk gesteld wordt in het Hiernamaals.

Hetzelfde geldt voor degene die voordat hij baligh werd, verstandelijk gehandicapt is geworden. En hij bleef verstandelijk gehandicapt tot nadat hij baligh werd. Dan wordt hij ook niet verantwoordelijk gesteld in het Hiernamaals.

Hetzelfde geldt voor degene die baligh is geworden, maar de Boodschap van de Islam of wat hun betekenis geeft niet heeft gehoord. De Boodschap van de Islam betekent; het basisgeloof van de Islam de twee Geloofsgetuigenissen. De twee Geloofsgetuigenissen zijn: Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Moehammed zijn Boodschapper is. Als iemand baligh is geworden, maar de Boodschap van de Islam niet heeft gehoord, wordt hij ook niet verantwoordelijk gesteld in het Hiernamaals.

Degene die geen Moslim is en hij heeft de twee Geloofsgetuigenissen tijdens de oproep voor het Gebed (El-Èthan) gehoord, hij kent de Arabische taal, hij is baligh geworden, hij is geen verstandelijk gehandicapt persoon, dan is hij verantwoordelijk. Als diegene overlijdt zonder Moslim te worden, wordt hij verantwoordelijk gesteld in het Hiernamaals. Hij verdient dan de eeuwige bestraffing in de Hel.

Één van de verplichtingen is het kennen en geloven in alle opzichten en het onmiddellijk uitspreken als de persoon ongelovig is, of anders in het gebed, van de twee Geloofsgetuigenissen. Alle verantwoordelijke mensen die wel of geen Moslims zijn, die zijn verplicht om de twee Geloofsgetuigenissen te kennen en erin te geloven.

Als een verantwoordelijk persoon die niet-moslim is de twee Geloofsgetuigenissen hoort, is hij verplicht om er onmiddellijk in te geloven en het uit te spreken.

Als iemand Moslim wil worden, is hij verplicht om onmiddellijk in de twee Geloofsgetuigenissen te geloven en deze uit te spreken. Diegene moet erin geloven en zeggen: Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Moehammed zijn Boodschapper is.

Een verantwoordelijke Moslim is ook verplicht om de twee Geloofsgetuigenissen tijdens het Gebed uit te spreken.

Omdat de twee Geloofsgetuigenissen de basis van de Islam zijn, is het een verplichting om de betekenis ervan te kennen. Naar aanleiding hiervan volgt nu de uitleg over de betekenis van de twee Geloofsgetuigenissen.

Wij beginnen met de uitleg over de betekenis van de eerste Geloofsgetuigenis; Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah.

De betekenis van Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah is:

ik weet, ik geloof en ik verklaar dat niemand anders de aanbidding (absolute nederigheid) verdient dan Allah.

  • Ik weet en ik geloof in mijn hart dat Allah de Enige is Die de aanbidding verdient.
  • Ik verklaar met mijn mond dat Allah de Enige is Die de aanbidding verdient. Dat wil zeggen dat Allah de Enige is Die de absolute nederigheid verdient en niemand anders dan Hij.

De betekenis van (El-^ibadah) het aanbidden in de Arabische taal is het uiterste van onderdanigheid en onderworpenheid, zoals de taalkundige Imam As-Subkiej gezegd heeft. Hieruit weet men dat het aanbidden niet betekent om gewoon gehoorzaam aan iemand te zijn of om gewoon een mens te roepen of om hulp te vragen. Het betekent ook niet angst hebben of om hulp smeken van anderen, zoals sommige mensen denken.

Allah is El-Wahid (الْوَاحِد) de Enige God die geen partner heeft in goddelijkheid.

Allah is El-Ahad (الأَحَد) de Ondeelbare, omdat Hij geen lichaam heeft. Een lichaam is deelbaar. Er zijn concrete en abstracte beelden. Een concreet beeld zoals de mens, de boom en de steen. Een abstract beeld zoals het licht, de duisternis en de wind. Allah heeft geen lichaam, geen beeld en geen concreet of abstract beeld.

Allah is El-Auwwal (الأَوَّل) Degene Die geen begin heeft. Dus Zijn Bestaan heeft geen begin. El-Qa-diem (الْقَدِيْم) heeft ook dezelfde betekenis als Degene Die geen begin heeft.

Allah is El-Haij (الْحَيُّ) de Levende. De eigenschap Het Leven is aan Allah toegeschreven. Het Leven van Allah is Eeuwig en Oneindig, dus Allah heeft geen begin en geen einde. Zijn Leven is zonder ziel, zonder vlees, zonder bloed, zonder zenuwen en zonder hersenen. Zijn Leven lijkt niet op ons leven. Het Leven is een Eigenschap die aan Allah wordt toegeschreven. Deze Eigenschap is Eeuwig, Oneindig en niet te vergelijken met het leven van de schepsels.

Allah is El-Qaj-joem (الْقَيُّوم), Degene Die niets en niemand nodig heeft. Allah heeft niets en niemand nodig. Iemand of iets nodig hebben, is een eigenschap van de schepsels. Allah lijkt niet op de schepsels.

Allah is Ed-Daa-im (الدَّائِم) de Onsterfelijke en de Oneindige. Het sterven of een einde hebben is onmogelijk om aan Allah toe te schrijven. Volgens de logica is het onmogelijk dat Allah een einde heeft. Allah is de Oneindige.

Allah is El-Galiq(الْخَالِقُ)  de Schepper en Hij heeft alles geschapen. Allah is Degene die alle objecten in feite uit het niet-bestaan naar het bestaan heeft gebracht.

Allah is Er-Raziq (الرَّازِق). Dat betekent dat Allah Degene is Die de gunstige dingen geeft die de mensen verkrijgen. Zoals wat we verdienen en waarvan we kunnen leven.

Allah is El-^Alim (الْعَالِم), de Alwetende. Het weten is een Eigenschap die aan Allah wordt toegeschreven. De wetenschap van Allah is Eeuwig en Oneindig, dus het heeft geen begin en geen einde. De wetenschap van Allah verandert niet en het wordt niet meer of minder. De wetenschap van Allah wordt niet vernieuwd en het lijkt niet op de wetenschap van de mensen. Allah lijkt niet op de menselijke wetenschappers, want Zijn wetenschap is Eeuwig en Oneindig en de wetenschap van de mensen is geschapen.

Allah is El-Qadier (الْقَدِير), de Almachtige. Allah heeft de volledige Macht over alles en iedereen. De Macht is een Eigenschap van Allah die geen begin heeft en Oneindig is. Zijn Macht heeft invloed op alles wat wel of niet mogelijk is te bestaan. Allah heeft de Macht over alles. Allah heeft de Macht over alles wat volgens de logica ooit kan bestaan of niet bestaan. Allah heeft de Macht om objecten van het niet bestaan naar het bestaan te brengen en andersom. Allah heeft de Macht op en over alles.

Allah is Degene Die alles doet zoals Hij het wil. Dat wil zeggen dat Hij alles doet zoals Hij het voorbestemd heeft, zoals Hij het gewild heeft. Allah doet alles wat Hij wil, zonder moeite en niemand kan dat tegenhouden. Wat Allah heeft gewild zal gebeuren. Dat wil zeggen dat wat Allah gewild heeft, zal zeker gebeuren en ontstaan. En wat Allah niet heeft gewild zal niet gebeuren. Dat wil zeggen dat wat Allah niet heeft gewild, zal zeker niet gebeuren of ontstaan. De Wil van Allah verandert niet. Als iemand iets heeft gewild en het verandert of het gebeurt niet, dan is dat een bewijs dat diegene geschapen is. Het geschapen zijn, is onmogelijk om aan Allah toe te schrijven.

Zonder de bescherming van Allah is niemand behoedt voor zonden en zonder Zijn hulp heeft niemand de kracht om Hem te gehoorzamen. Dat wil zeggen dat Allah Degene is Die ons beschermt tegen het begaan van zonden. En Allah is Degene Die ons de kracht geeft om gehoorzaam aan Hem te zijn.

Allah is Degene Die algehele perfectie als eigenschap heeft, die Hem waardig is. Allah heeft de algehele perfecte eigenschappen, zoals de Kennis, de Macht en de Wil.

Allah is Degene bij wie imperfectie onmogelijk is. Het is onmogelijk om imperfecte eigenschappen aan Allah toe te schrijven, zoals de onwetendheid of de machteloosheid. Het is onmogelijk dat Allah een kleur heeft. Het is onmogelijk dat Hij een grootte heeft. Hij heeft geen grote en geen kleine omvang. Het is onmogelijk dat Hij een lichaam heeft. Het is onmogelijk dat Hij in een plaats of in een richting is. Dat allemaal is onmogelijk om aan Hem toe te schrijven. Al die eigenschappen zijn eigenschappen van de schepsels en niet van de Schepper. Allah is Degene Die op niets lijkt en is Degene Die bestaat maar zonder plaats. Dat wil zeggen dat Allah op niets en op niemand lijkt, op geen enkele manier of wijze.

Allah zei in de Koran, in Soerat Asj-Sjoerah Ayah 11:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Wat betekent: [Allah lijkt op niets van Zijn schepsels op geen enkele manier of wijze. En Hij is de Alhorende en de Alziende]. Deze Ayah is de meest duidelijke Ayah die bewijst dat Allah op niets en niemand lijkt. In deze Ayah heeft Allah ons als eerste laten weten dat Hij op niets van Zijn schepsels lijkt, op geen enkele manier of wijze. Dan liet Hij ons weten dat Hij de Alhorende en de Alziende is. In het eerste deel van de Ayah heeft Allah ons laten weten dat Hij op niets en niemand lijkt op geen enkele manier of wijze. In het tweede deel van de Ayah werden twee Eigenschappen van Allah vermeld. Het eerste deel van de Ayah is vooraf gezegd om te voorkomen dat iemand God met de schepsels vergelijkt als hij het tweede deel van de Ayah hoort of leest. Zodat als iemand daarna ” de Alhorende en de Alziende ” leest, niet het Horen en het Zien van Allah met de schepsels vergelijkt. Allah lijkt op geen enkele manier op zijn schepsels. Het Horen en het Zien van Allah lijkt niet op het Horen en het Zien van de mensen of van de andere schepsels. Allah lijkt nergens op.

De Imam Dhun-Noun El-Mis-sriej is gestorven in het jaar 245 H, zoals hij heeft gezegd:

” مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ لا يُشْبِهُ ذَلِكَ “

 Wat betekent: “Elk denkbeeld dat je kan bedenken, Allah lijkt er absoluut niet op”. Allah lijkt op geen enkel denkbeeld, Allah lijkt nergens op.

Allah bestaat zonder begin, maar al het verdere bestaan heeft wel een begin. Allah is Degene Die geen begin heeft. Al het verdere bestaan is van het niet-bestaan naar het bestaan gebracht. Dus al het verdere bestaan heeft wel een begin. Dus de hele wereld heeft wel een begin.

Wij verzoeken Allah bij de eer van onze Profeet om ons de kracht te geven om alle verplichtingen te vervullen en de zonden te vermijden. Wij verzoeken Allah om ons te belonen voor de goede daden die we hebben verricht. Wij verzoeken Allah om ons elkaar in het Paradijs te laten ontmoeten.

 

 

< Previous Post

De beschrijving van het Paradijs

Next Post >

Bewijzen uit de Koran voor de Eigenschappen van Allah