Halutessanne tulostaa tämän asiakirjan huomioikaa , että paperi sisältää kunnioittavia sanoja, joita ei saa heittää likaiseen paikkaan

Bismilläähi-Rrahmääni-Rrahiim

Älhämdu lilläähi Rabbil-Äalämiin, WäSSaläätu WäS-Säläämu Äalää Säjjidinää Mohammad

Ylistys Allaahille, kohottakoon Allaah profeetta Muhammadin arvoa ja hänen Muslimisukulaistensa ja kumppaneittensa arvoa, sekä suojelkoon hänen kansaansa siltä, mitä hän pelkää sille tapahtuvan. 

 Tieto: Tie Menestykseen 

Aloitan Jumalan nimeen, ylistäen Häntä ja kiittäen  Islamin siunauksista. Nöyrästi pyydän Häntä ylentämään profeetta Muhämmäd:in arvoa sekä hänen muslimi sukulaistensa ja kumppaneidensa arvoa, ja suojelemaan Hänen kansaansa siltä, mitä hän pelkäsi sille tapahtuvan. Rukoilen Jumalaa suomaan meille oikeat aikomukset ja kyvyn ymmärtää, sekä palkkion Tuonpuoleisessa. 

Tieto on tie menestykseen, kuten monet tietävät. Kuitenkin ihmiset ymmärtävät tämän lauseen eri tavalla. Tieto Islamista ja siitä miten se on tie menestykseen, tässä elämässä ja tuonpuoleisessa, on monille epäselvä asia, jonka toivon selvenevän tämän kirjoituksen avulla, Jumalan tahdosta. 

Tiedä, Jumala siunatkoon sinua, että tiedon tärkeällä asemalla Islamissa on vahvat perusteet, Koraanin monissa yksiselitteisissä lauseissa, sekä hädiithissä, kuten myös oppineiden kirjoituksissa. Koraanin kappaleen Äl-Mudzäädiläh, lause 11:

قَالَ اللهُ تَعَالى ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ العِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ سورة المجادلة/11

tarkoittaa: [Jumala kohottaa niiden arvon teidän keskuudestanne, jotka uskovat ja niiden, joille on suotu tieto]. Lisäksi Koraanin kappaleen Äz-Zumar, lause 9:

قَالَ اللهُ تَعَالى ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سورة الزمر/9

tarkoittaa: [Ne, jotka tietävät, eivät ole samanarvoisia kuin ne, jotka eivät tiedä]. Koraanin kappaleen Fäätir, lause 28:

قَالَ اللهُ تَعَالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَآءُ﴾ سورة فاطر/28

tarkoittaa: [Ne, joilla on tieto, pelkäävät Jumalaa eniten]. Profeetta, joka on paras luoduista, sanoi Ät-Tirmidhij:in kertoman sanoman:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلي عَلَى أَدْنَاكُمرواه الترمذي

joka tarkoittaa: <<Todellisen oppineen arvo verrattuna todellisen uskovan arvoon on kuin minun arvoni verrattuna alhaisimpaan muslimiin>>. Ero profeetan ansion ja alimman muslimin välillä on erittäin suuri, kuten myös todellisen oppineen ja todellisen uskovan välillä, eli oppineen, joka täyttää oppineisuuden ehdot, ja uskovan, joka täyttää velvollisuutensa. 

Imääm Aälij Ibn Äbii Taalib, neljäs kalifi sanoi: ”Tieto on parempi kuin raha, koska tieto suojelee sinua, kun taas sinä suojelet rahaa”. Tieto hallitsee asioita, kun taas rahaa on hallittava. Raha vähenee sitä käytettäessä, mutta käyttäessäsi tietoa toisten opettamiseen, se lisää palkkiotasi. 

Islamissa tietoa pidetään suuressa arvossa. Eikä sillä tarkoiteta mitä tahansa tietoa, vaan uskonnollista tietoa, tietoa Islamista. Koraanin kappaleessa Muhämmäd, lause 19:

قَالَ اللهُ تَعَالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله﴾ سورة محمد/19

tarkoittaa: [Oi Muhämmäd, ole varma tiedossasi ettei kukaan ole Jumala paitsi Allaah] Äl-Bäihäqij:in kertomassa sanomassa profeettamme sanoi:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَطَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍرواه البيهقي

Joka tarkoittaa: << Uskonnon tiedon etsiminen on pakollista jokaiselle muslimille (miehelle ja naiselle)>>. Tämän sanoman sanamuotoon kuuluu sana jokainen, (kul), jonka oppineet selkeästi ymmärsivät tarkoittavan henkilökohtaista pakollista tietoa uskonnosta, eikä mitä tahansa tietoa. Jos kaikenlaisen tiedon kerääminen olisi ollut pakollista jokaiselle miehelle ja naiselle, se olisi koettelemus, joka ylittää kykymme, eikä Jumala määrää meille sellaista. 

Imääm Abu-l-Häsän Äl-Äshaärij sanoi: ”Ensimmäinen velvollisuus Jumalan orjalle, on oppia Hänestä, Hänen viestintuojastaan ja Hänen uskonnostaan.” Profeetan sanoma, jonka kertoi Äl-Bukhaarij:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسَ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةرواهُ البخاري

tarkoittaa: <<Kenelle Jumala tahtoi hyvää, hänelle Jumala antaa tiedon uskonnosta.>> Tästä sanomasta voimme myös ymmärtää, kenelle Jumala ei tahtonut hyvyyttä, ei tule tietäväksi uskonnosta eli valaistuneeksi ja toimi sen mukaisesti. 

Olemme tähän mennessä selvittäneet, että tarkoitamme tiedolla uskonnollista tietoa Islamista. Lisäksi tämä uskonnon tieto sisältää monia eri aiheita ja näkökulmia, Täuhiid tieto ja tieto uskonnon säännöistä kuuluvat niihin. Täuhiid tieto sisältää tiedon Jumala ja Hänen viestintuojastaan ja se on paras kaikesta tiedosta. Oppineet painottivat toistuvasti kuinka selkeästi Koraani, profeetan sanoma ja oppineiden yksimielisyys todistavat, että Täuhiid tieto on kaikkein korkea-arvoisin tieto. Tämä siksi, että se sisältää tiedon Jumalasta ja Hänen viestintuojastaan, tiedon siitä mikä sopii Hänelle ja mikä on mahdotonta olla hänen ominaisuutenaan. Äbu Häniifä sanoi: ”Täuhiid on suurenmoinen tiede (äl-fiqhul-äkbär)”. Imääm Äsh-Shääfiaij sanoi: ”Opiskelin Täuhiid tiedon ennen tietoa uskonnon säännöistä.” Tämä tieto jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen on jokaisen tilivelvollisen osattava (tilivelvollinen on henkilö, joka on murrosiän saavuttanut, täysjärkinen ja kuullut uskontunnustuksen kielellä, jota ymmärtää). Tilivelvollisen henkilön on omaksuttava tämä tieto, koska se kuuluu henkilökohtaiseen pakolliseen tietoon. Esimerkkejä tästä tiedosta on usko Allaahiin ja Hänen enkeleihinsä ja Hänen viestintuojiinsa Tuomiopäivään, Kohtaloon ja muuhun vastaavaan. 

Toinen osa on välttämätön vain joillekin muslimeille. Tämä on yhteisön velvollisuus, eli jos osa muslimeista hallitsee tämän tiedon, niin se ei ole enää toisten velvollisuus. Esimerkkejä tästä osasta on oppia uskonnon todisteet Koraanista ja profeetan sanomia ja omata arvostelukyky, jolla puolustaa Islamia sen vihollisten, kuten ateistien ja harhaanjohtavien uudistajien väitteiltä. Lisäksi yhteisön velvollisuuksiin kuuluu, että joidenkin muslimien on opittava eri tieteitä, kuten lääketiede, tekniikka, maatalous ja muita vastaavia aloja, joita muslimit tarvitsevat. Jos riittävän moni hallitsee nämä tiedot niin, että se riittää täyttämään muslimiyhteisön tarpeet, silloin niiden oppiminen ei ole enää toisten velvollisuus. 

Täuhiid tiedon ensimmäinen osa jakautuu kahteen alaosastoon, joista ensimmäinen on tietää virheettömästi Jumalasta ja Hänen viestintuojastaan ja uskoa ilman epäilystä. Jos joku ei tiedä eikä usko tätä, niin hän ei ole muslimi, eikä hän pelastu ikuiselta kärsimykseltä helvetintulessa. Lausuttuaan uskontunnustuksen ainakin kerran elämässään, ilman muiden uskonperusteiden sisäistämistä ja ilman muiden velvollisuuksien täyttämistä, kuten rukous ja paasto, hän on syntinen muslimi, edellyttäen että hän ei kiellä rukouksen, paaston ja muiden pakollisuutta. Toinen alaosasto sisältää Jumalan kolmentoista ominaisuuden oppimisen, jotka jokaisen tilivelvollisen on tiedettävä, sekä profeettojen ominaisuudet ja uskominen enkeleihin, pyhiin kirjoihin, viestintuojiin, Tuomiopäivään, kohtaloon, hyvän ja pahaan, Paratiisiin ja muuhun vastaavaan. Tämän täytettyään hän ansaitsee hyväksynnän teoilleen. 

Myös uskonnon säännöistä osa kuuluu henkilökohtaisiin velvollisuuksiin. Tilivelvollisen muslimin kuuluu oppia asioita puhdistautumisesta, rukouksen säännöt, paaston säännöt ja muiden hänelle välttämättömien asioiden säännöt, kuten almujenanto, Pyhiinvaellus, sopimusten teko, ruumiin synnit ja muu vastaava. 

Henkilökohtaisen pakollisen tiedon oppiminen antaa kyvyn erottaa sallittu (hälääl) kielletystä (häraam) ja pätevän sopimattomasta sekä hyväksyttävän hylättävästä ja sen, mikä luokitellaan uskonnossa hyväksi ja mikä pahaksi. Uskonnon oppineet ovat puhuneet selväsanaisesti näistä tunnusmerkeistä. Kirjoituksessaan ”Tieto ennen puhetta tai toimintaa” Imääm Äl-Bukhaarij todisti: ”Uskonnon pakollisen tiedon oppinut omaa kyvyn erotella mikä on sallittua ja mikä ei, sekä mikä on hyvää ja mikä pahaa”

Koraanin kappaleessa Ät-Tähriim, lause 6:

قَالَ اللهُ تَعَالى ﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارةُ﴾ سورة التحريم/6

tarkoittaa: [Uskovat suojelkaa itseänne ja perheitänne Helvetin tulelta, jonka polttoaineena ovat ihmiset ja kivet]. Imääm Aätaa’ Ibn Äbi Rabääh, joka oli yksi kumppaneiden seuraajista, selitti tämän Koraanin jakeen. Hän sanoi ”Henkilö suojelee itseään ja perhettään Helvetintulen kidutukselta oppimalla kuinka rukoilla ja paastota, myydä ja ostaa, avioitua ja erota”. Koraanin kappaleen Ädh-Dhäärijäät, lause 56:

قَالَ اللهُ تَعَالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ سورة الذّاريات/56

tarkoittaa: [Loin henget (dzinn) ja ihmiset määrätäkseni heidät palvomaan]. Meidät on luotu määrättäviksi palvomaan Jumalaa ja palvominen vaatii tietoa. Voidakseen palvoa oikein, on ensin opittava oikeita asioita Jumalasta, omatakseen oikean uskon. Imääm Äl-Ghazäälij sanoi, ”Palvominen on pätevää vasta kun tietää virheettömästi Jumalasta”. Siksi tämän uskonnontiedon oppinut tietää, miten palvoa oikein ja tietää, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä ja mikä on hyväksyttyä ja mikä ei. Toimimalla tämän tiedon mukaisesti, henkilö ansaitsee itselleen palkkion Tuomiopäivänä. Tämä tieto ei ole rajoitettu tietyille ihmisryhmille, vaan kaikki ihmiset tarvitsevat tätä tietoa, osatakseen toimia Jumalan sääntöjen mukaisesti –opettajat, vanhemmat, puusepät, lääkärit, insinöörit ja kaikki muut. 

Tämän tiedon hankkiminen on erittäin tärkeää, ja sen hankkimiseen sisältyy joitain edellytyksiä, joista yksi on tiedon hankkiminen vilpittömästi Jumalan vuoksi. Tiedon hankkiminen herättääkseen huomiota oppineena henkilönä, saadakseen tunnustusta ihmisiltä tai muista maallisista syistä, johtaa ihmisen syntisten ja häviäjien joukkoon. Henkilö, joka todella haluaa hankkia tietoa, tekee sen vilpittömästi Jumalan tähden, niin kuin seuraava sanoma, jonka on kertonut Äl-Hääkim, todistaa:

الرَّجُلُ يَبْتَغِي الأجْرَ وَالذِّكْرَ ما لَهُ، قَالَلَا شىء” (ثلاثًا) ثُمَّ قَالإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ وَابتُغِيَ بِهِ وَجْهِهُرواه الحاكم

Joka tarkoittaa: <<Eräs mies tuli profeetan luo, kysyen häneltä henkilöstä, joka toivoo teostaan palkkiota Jumalalta ja toivoo ihmisten tunnustusta. Profeetta vastasi: ”Hänellä ei ole palkkiota siitä teosta” Kysymys kysyttiin kolmesti joihin profeetta antoi saman vastauksen. Sitten profeetta sanoi, ”Jumala ei hyväksy mitään tekoa, paitsi jos se on tehty vilpittömästi Hänelle.”>> Meidän on etsittävä palkkiota vain Häneltä. 

Toinen edellytys tiedon hankinnassa on saada tietonsa oppineelta ihmiseltä, eikä vain kirjoista lukemalla. Islamin oppineet, kuten Äl-Khatiib Äl-Bäghdäädij selväsanaisesti todisti, ”Tieto saadaan oppineiden suista eikä kirjan sivuilta”. Syy tähän on selvä, kirjalta ei voi kysyä epäselvää asiaa ja saada selventävää vastausta ja jopa oppinut voi tehdä tarkoituksettoman virheen kirjoittaessaan. Harhaanjohtavat uudistajat ovat myös tarkoituksella pilanneet joidenkin oppineiden kirjoituksia, lisäämällä niihin omia virheitään. Kuitenkin opiskeltaessa pätevältä opettajalta, opettaja voi selittää sellaiset kohdat. Kuten Ät-Tirmidhij kertoi profeetan sanoneen:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسَ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةرواهُ البخاري 

Joka tarkoittaa: <<Joka seuraa tiettyä reittiä etsiessään tietoa, hänelle Allaah tekee tien paratiisiin helpoksi>>. Tämän jotkut hädiith oppineet ymmärsivät niin, että henkilö lähtee etsimään tietoa menemällä oppineiden ihmisten luo tavoittelemaan sitä, eikä vain lue yksinään kirjoista. 

Kolmas edellytys tiedon hankinnassa on, ettei ole ylimielinen eikä ujo, hankkiessaan tietoa. Imääm Mudzäähid, joka oli kumppanien seuraaja (Tääbiaiin) sanoi: ”Joka on ujo tai ylimielinen, ei saavuta tietoa”. Siksi hän, joka haluaa hankkia tietoa ja saavuttaa totuuden asioista, ei saisi olla ujo tiedon- hankinnassa eikä toisaalta liian ylimielinen. Henkilön pitää hankkia tietoa saadakseen sen antaman hyödyn, riippumatta iästä tai sosiaalisesta asemasta. Ylistäessään Äl-Änsaar:in naisia, rouva Aää´ishäh sanoi:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاء الأنْصَارِ لَمْ يَمْنَعَهُنَّ الحَيَاءُ انْ يَتَفَقَّهَنَّ فِي الدِّيِنِعن السيدة عائشة

Joka tarkoittaa: ”Ylistettyjä ovat Äl-Änsaar:in naiset (Äl-Änsaar:it ovat Medinan ihmisiä, jotka tukivat profeettaa ja vastaanottivat hänet, hänen muuttaessaan sinne) heidän ujoutensa ei estänyt heitä hankkimasta uskonnon tietoa”. 

Neljäs edellytys tiedon hankinnassa, on ottaa tietonsa henkilöltä, jolla se on, sillä se kenellä ei ole tietoa, ei voi sitä jakaa. Lisäksi opettajan on oltava luotettava. Tieto on siis hankittava oppineelta ja luotettavalta henkilöltä, kuten Imääm Muslim kertoi Imääm Ibn Siiriin:in sanoneen: 

قَالَ الإمَامُ ابن سيرينإنَّ هّذَا العِلْمَ دِين فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَاْخُذُونَ دِينَكُم

Joka tarkoittaa: ”Tämä tieto on uskonto, joten katso tarkkaan keneltä otat uskontosi”. Tässä kohdassa kannattaa pysähtyä ajatteleman paljon yksinkertaisempia asioita. Jos henkilö on etsimässä itselleen tietynlaista yliopistoa, hän varmaankin käyttäisi melkoisesti aikaa vertaillessaan eri yliopistoja päättääkseen, mikä niistä olisi paras hänelle. Samoin, jos hän tarvitsee lääkäriä, hän varmaankin etsisi tunnettua erikoislääkäriä, tai jos hän haluaisi rakennuttaa talon, hän etsisi sen alan parasta ammattitaitoa. Joten aivan varmasti hankkiessaan uskonnontietoa, henkilön on katsottava vielä tarkemmin keneltä sen ottaa, koska se on niin paljon tärkeämpi asia.  

Ne, jotka tosissaan etsivät tietoa, käyttävät siihen yritykseen kaiken voimansa. Historia kertoo monista suurista oppineista, jotka matkustivat laajalti ja pitkiä etäisyyksiä, aikana jolloin ei ollut autoja, saadakseen vastauksen kysymykseensä tai opiskellakseen kappaleen tietoa luotettavalta ja oppineelta opettajalta. Ibn Rislään sanoi:

قّالَ الإمَامُ ابن رِسلان الشَّافعي في كِتَابِهِ “متن الزُّبَد:”وَمَنْ لَمْ يَجِد مُعَلِّمًا فاليَرْحَلِ 

Joka tarkoittaa: ”Jos joku ei löydä opettajaa asuinseudultaan, niin menköön hän sinne, mistä löytyy oppinut ja luotettava opettaja”.

Oppimisen edellytyksiin kuluu myös hyvien tapojen sisäistäminen ja käyttäytyminen sen mukaisesti opettajaansa kohtaan. Tämä on osa oppimista ja se sisältää monia salaisuuksia. Tämän vuoksi henkilö kuten Imääm Äsh-Shääfiaij, käänsi kirjan sivuja hyvin varovasti opettajansa Imääm Määlikin läsnä ollessa. Voidakseen hankkia tietoa häiritsemättä opettajiaan, Aäbdullaah Ibn Aäbbääs, profeetan sukulainen, piti tapanaan odottaa koputtamatta muiden kumppaneiden ovien takana, kunnes kyseinen kumppani tuli ulos. 

Oppineelta henkilöltä edellytetään myös, että hän ottaa saamansa opin käyttöön ja toimii sen mukaisesti. Äl-Dzunäid Äl-Bäghdäädij lausui pätkän arabialaista runoutta, joka tarkoittaa: ”On kovin ristiriitaista, että on joitain ihmisiä, jotka ovat hankkineet tietoa, mutta eivät elä sen mukaisesti, vaan syyllistyvät suuriin synteihin. Mutta vieläkin enemmän väärässä on se, joka itse elää tietämättömyydessä ja kuitenkin teeskentelee olevansa hurskas henkilö”. 

Henkilö, joka hankkii tietoa edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, tulee yleensä aidosti nöyremmäksi. Nöyryys on merkki oppineisuudesta ja se sijaitsee sydämessä, mutta näkyy myös käytöksessä. Sydämen nöyryys ei tarkoita vain puhumista hiljaisella äänellä tai katseen kääntämistä ujosti alas. Jotkut huijarit puhuvat hiljaisella äänellä ja katsovat alas, mutta kuitenkin heidän sydämensä on kuin kiveä. Mitä oppineemmaksi henkilö tulee, sitä paremmin hän ymmärtää Luojan suuruuden ja oman pienuutensa, sekä sen että hän voi oppia vain sen tietomäärän, jonka Jumala hänelle suo. 

Imääm Ähmäd Är-Rifääaij:illä, kohottakoon Jumala hänen arvoaan, oli jopa 100000 kuulijaa oppitunneillaan. Ja he kaikki kuulivat hänen äänensä ilman mitään laitteita. Nöyryytensä vuoksi hänellä oli tapana sanoa itsestään ”En ole kukaan”. 

Imääm Aälij sanoi: Ihmiset voidaan jakaa kolmeen ryhmään oppineisuuden kannalta. Ensiksi on oppinut, joka toimii oppinsa mukaisesti, joka on opiskellut kaikkien edellytysten mukaisesti seuraten profeetta Muhämmädin jälkiä, totellen Jumalaa, eikä hän kuulu niiden joukkoon, jotka menevät harhaan toimiessaan vastoin profeetan tapoja. Toiseksi ovat ne, jotka oppivat, seuraavat oikeita menettelytapoja ja ovat tiellä menestykseen. Kolmanneksi ovat ne, joilla ei ole tietoa ja jotka eivät etsi tietoa oikealla tavalla, vaan seuraavat ketä tahansa, joka sanoo mitä tahansa ilman tietoa. 

Kolmannen tyypin henkilöt on paljon ympäri maailman, mikä on hyvin vakava asia. Näemme monien ihmisten esiintyvän suurille kuulijajoukoille, samalla kun he itse ovat tietämättömiä. He johtavat sekä itsensä että kuulijansa harhaan. Tämä on vakava asia, jonka suhteen meidän on oltava varovaisia. 

Parannus tähän useiden yhteisöjen vaivaan, nojaa meidän tottelevaisuuteemme levittää tietoa uskonnon säännöistä niin kuin Jumala on määrännyt, ja meidän vilpittömyyteemme niin tehdessä. Joka oppii uskonnon tiedon ja toimii sen opin edellytysten mukaisesti, niin kuin edellä on kerrottu, on hurskas ja vilpitön. Kun sellainen henkilö haluaa avioitua, hän solmii avioliittonsa pätevällä tavalla. Hän huomioi mikä on sallittua ja mikä kiellettyä aviosuhteessa ja hän täyttää velvollisuutensa Jumalaa kunnioittavasti peläten. Koska hän tietää miten solmia pätevä avioliittosopimus, hänen lapsensa eivät ole aviorikoksen seurausta. Hän syö ja juo mikä on sallittua, hän asuu ja pukeutuu uskonnon sääntöjen mukaisesti, koska hän erottaa synnin sallitusta. Hän ei huijaa toisia ihmisiä, eikä vie heidän paikkaansa väkisin, koska hän huomioi toisten ihmisten oikeudet. Käydessään ostoksilla hän tekee sen sallitulla tavalla, koska hän on oppinut kaupankäyntiä koskevat säännöt. Hän toimii profeetan opettamien hyvien tapojen mukaisesti. Hän suorittaa rukouksensa hyväksytyllä tavalla, koska hän tietää miten rukoilla niin, että Jumala hyväksyy sen. Samoin hän suorittaa oikein paaston, kuivapuhdistautumisen (täjämmum), pyhiinvaelluksen (hädz), peseytymisen ja muut toimet. Hän tekee kaiken tämän vilpittömästi Jumalalle, koska hän tietää sen olevan ehtona palkkion saamiselle Häneltä ja hyödyille ja siunauksille tässä elämässä ja tuonpuoleisessa. 

Kun yhteisön jäsenet saavuttavat nämä arvokkaat ominaisuudet, heidän keskinäiset suhteensa paranevat ja koko yhteisö kehittyy. Oppinut, vilpitön ja rikas henkilö käyttää rahansa anteliaisuudesta ja rakkaudesta, tavoitellen Jumalan palkkiota. Myös köyhä, joka luottaa täysin Häneen, kuten monet hurskaat mutta köyhät luottavat, ja joka toimii profeetan hädiithin mukaisesti: 

لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدو خِمَاصًا وَتَرْجِعُ بِطَانَةً

Joka tarkoittaa: <<Jos luotatte Jumalaan, niin kuin Häneen on luottaminen, niin Hän huolehtii ja elättää teidät, niin kuin hän elättää linnun, joka lentää aamulla pesästään nälkäisenä ja palaa takaisin täydellä vatsalla.>> Jumala huolehtii köyhästä, joka on vilpitön ja joka todella luottaa Häneen, aivan kuin hän huolehtii linnuista. 

Esimerkkejä menestyksestä tässä elämässä ovat oikein laadittu avioliittosopimus, kaupankäynti sääntöjen mukaisesti, omata tietoa ja toimia sen mukaisesti, suorittaa rukoukset, paasto ja pyhiinvaellus oikein. Tieto, jonka oppinut henkilö on saavuttanut, johtaa hänet Jumalanpelkoon ja vilpittömyyteen. Sellainen henkilö, joka on hurskas, kuuluu seuraavan Qudsij sanoman alaisuuteen, jossa profeetta sallä-llaahu aäläihi wä sälläm kertoo Jumalan sanoneen: 

قَالَ اللهُ تَعَالى في الحديث القدسيأعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر

Joka tarkoittaa: <<Jumala sanoi: Olen valmistanut hartaille palvelijoilleni Paratiisin, jota yksikään silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, eikä kukaan kuvitellut>>

Tämä on lopullinen menestys, menestys tuonpuoleisessa. Henkilö, joka hankkii Islamin tiedon niin kuin edellä on kerrottu, siirtyy menestyksen tielle tässä ja tulevassa elämässä. Ole innokas hankkimaan tietoa ja hakeutumaan oppineiden seuraan, koska profeetta Muhämmäd sanoi:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “إنَّ مَثَلَ العُلَمَاء في الأرضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ في السَّمَاءِ يُهْتَدى بِهَا في ظُلُمَاتِ البَرِّ والبحر

Joka tarkoittaa: <<Oppineiden esimerkki maan päällä on kuin tähdet taivaalla, joiden avulla voi opastaa itsensä läpi pimeyden maalla ja merellä>>.

Ät-Tabaraanij kertoi profeetan, sallä-llaahu aäläihi wä sälläm, sanoneen tähdentäessään oppineiden arvoa;

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “لمَوت قَبيلةٍ أيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ لي” رواه الترمِذي

Joka tarkoittaa: <<Kokonaisen heimon kuolema on helpompi kuin yhden oppineen kuolema>>.

Varo niitä tietämättömiä, joista profeetta puhui Ät-Tirmidhij:in kertomassa sanomassa: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “إنَّ اللهَ لا يَقْبِض االعِلْمَ يَنْتَزِعهُ انتزاعًا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ وَلَكِن يَقْبض العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاء حتَّى إذا لَمْ يَبْقَ عَالم اتَّخَذَ النَّاس رُوسَاء جهالًا فاسْتَفْتَوْهُم فَأفْتَوْهُم فَضَلُّوا وَأضَلُّوا” رواه الترمذي

Joka tarkoittaa: <<Jumala ei ota tietoa ihmisiltä määräämällä viedä se heiltä pois, Hän ottaa tiedon ihmisiltä antamalla oppineiden kuolla. Kun yhtään oppinutta ei ole jäljellä, ihmiset ottavat itselleen tietämättömiä johtajia, joilta he pyytävät uskonnollisia vastauksia. Ja nämä johtajat vastaavat heille tietämättöminä, johtaen itsensä ja toiset harhaan.>> 

Ylistys Jumalalle,

suokoon Hän meille hyvä loppu,

Ja Ällaah tietää parhaiten

< Previous Post

Totuus Aatamista

Next Post >

Shäwwääl:istä kuuden päivän paastoaminen

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map