Tue, 23rd Jul, 2024 / 17 Muharram 1446
الثلاثاء ٢٣ , يوليو , ٢٠٢٤ / 17 ٱلْمُحَرَّم 1446
Tue, 23rd Jul, 2024 /
17 Muharram, 1446
الثلاثاء ٢٣ , يوليو , ٢٠٢٤ / 17 ٱلْمُحَرَّم , 1446

Halutessanne tulostaa tämän asiakirjan huomioikaa , että paperi sisältää kunnioittavia sanoja, joita ei saa heittää likaiseen paikkaan

Bismilläähi-Rrahmääni-Rrahiim

Älhämdu lilläähi Rabbil-Äalämiin, WäSSaläätu WäS-Säläämu Äalää Säjjidinää Mohammad

 Ylistys Allaahille, kohottakoon Allaah profeetta Muhammadin arvoa ja hänen Muslimisukulaistensa ja kumppaneittensa arvoa, sekä suojelkoon hänen kansaansa siltä, mitä hän pelkää sille tapahtuvan

Jumalan Pakollisista Ominaisuuksista Kolmentoista Selitykset

Koraanin kappaleen Äl-Fäth, lause 13:

وَمَنْ لَمْ يُؤمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإنَّا أعْتَدْنَا لِلْكَافرينَ سَعيرًا﴾ الفتح/13﴿

Tarkoittaa: [Noille vääräuskoisille, jotka eivät usko Jumalaan ja Hänen viestintuojaansa, olemme valmistaneet Helvetintulen]

On välttämätöntä uskoa Jumalaan ja tietää, mikä on välttämätöntä olla Hänen ominaisuutenaan ja mikä on mahdotonta olla Hänen ominaisuutenaan. Lisäksi on välttämätöntä uskoa viestintuojaan ja tietää mikä on hänelle ja muille profeetoille soveliasta ja luvallista, ja mikä on välttämätöntä tai mahdotonta olla heidän ominaisuutenaan. On välttämätöntä todistaa tämä usko lausumalla uskontunnustus (kaksi shähäädää).

أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رسُولُ اللهِ 

Äshädu Ällää Iläähä Illä-Llaah Wä Äshhädu Ännä Muhämmädä-r-Rasuulu-Llaah

Joka tarkoittaa: Tiedän, uskon ja tunnustan, ettei ole muuta Jumalaa kuin Ällaah ja Muhämmäd on Hänen viestintuojansa.

Henkilö, joka ei usko Jumalaan ja Hänen viestintuojaansa on vääräuskoinen ja joutuu ikuisesti Helvetinuleen. Ennenkuin jatkamme, kerrottakoon ensin kolmesta järjen päätelmästä.

 

 • Järjellinen välttämättömyys: Eli se, minkä olemassa olemattomuutta järki ei käsittäisi, eli olemattomuus ei soveltuisi sille. Jumala on Yksi, jolle olemattomuus ei sovellu, koska järki ei hyväksyisi Hänen olemattomuuttaan, eli olemattomuus ei soveltuisi Jumalalle.

 

 • Järjellinen mahdottomuus, eli minkä olemassaoloa järki ei käsittäisi, eli mille olemassaolo ei sovellu. Kumppanin olemassaolo Jumalalle on järjellinen mahdottomuus, koska olemassaolo ei sovellu sille, eli järki ei käsitä sen olemassaoloa.

 

 • Järjellinen mahdollisuus: eli minkä olemassaolon järki käsittää jonain aikana ja sen olemattomuuden toisena aikana. Tämä maailmankaikkeus ja kaikki, mitä se sisältää, on järjellinen mahdollisuus, koska järki käsittää sen olemassaolon sen oltua olematon. Tämä on koko maailmankaikkeuden tila. Esimerkiksi Jumala teki ihmisen olemassaolevaksi sen ensin oltua olematon ja myöhemmin ihmiset tulevat tuhoutumaan. (Ihmisen tuhoutuminen tapahtuu kuoleman yhteydessä, joka on tarkoin rajattu hetkeen, jolloin sielu irtoaa ruumiista. Sielut eivät tuhoudu ja jotkut ruumiit eivät maadu haudassa.) Tällä tavoin siis ihmisen olemassaolo kuuluu järjellisten mahdollisuuksien joukkoon.

Koraanin kappaleen Än-Nähl, lause 60:

وَلِلَّهِ المَثَلُ الأعْلَى﴾ النَّحَل/60﴿

tarkoittaa: [Jumalalla on ominaisuuksia, jotka eivät muistuta muiden ominaisuuksia]

On välttämätöntä uskoa, että Jumalan ominaisuudet todistetusti kuuluvat Hänelle. Jumalan ominaisuudet ovat uskonnollisesti ja järjellisesti Hänelle kuuluvat ominaisuudet. Nämä ominaisuudet kuuluvat vain ja ainoastaan Jumalalle.

Jumalan ominaisuuksia, jotka jokaisen tilivelvollisen muslimin on tiedettävä, kutsutaan Jumalan ominaisuuksiksi, eikä Hänen ominaisuutena ole niiden vastakohtia. Näitä ominaisuuksia on kolmetoista, joista oppineet sanoivat yksimielisesti, että joka ei tiedä niitä, on suuri synnintekijä (fääsiq).

Nämä kolmetoista ominaisuutta ovat:

1-      (Äl-Wudzuud) Olemassaolo,

2-      (Äl-Wähdäänijjäh) Ykseys,

3-      (Äl-Qidäm) Ikuisuus,

4-      (Äl-Bäqaa) Iankaikkisuus,

5-      (Äl-Qijäämu bin-Näfs) Tarvitsemattomuus,

6-      (Äl-Mukhaaläfätu lil-häwäädith) ei muistuta mitään luotua,

7-      (Äl-Qudrah) Voima,

8-      (Äl-Iraadäh) Tahto,

9-      (Äl-Ailm) Tieto,

10-  (Äs-Sämäa) Kuuleminen,

11-  (Äl-Bäsar) Näkeminen,

12-  (Äl-Häjääh) Elämä,

13-  (Äl-Kälääm) Puhe.

 1. (Äl-Wudzuud) Olemassaolo: On välttämätöntä uskoa Jumalan olemasaoloon.

Koraanin kappaleen Ibraahiim, lause 10:

أَفِي اللهِ شَكٌ﴾ إبراهيم/10﴿

tarkoittaa: [Jumalan olemassaolosta ei ole epäilystä] Siksi on välttämätöntä uskoa Jumalan olemassaoloon, joka on Jumalan ikuinen ja Iankaikkinen ominaisuus, Jumala on olemassa ilman alkua, ilman loppua ja ilman paikkaa.

 1. (Äl-Wähdäänijjäh) Ykseys: On välttämätöntä uskoa, että Jumala on Yksi, ilman kumppania.

Koraanin kappaleen Muhämmäd, lause 19:

فَاعْلَمْ أنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ﴾ مُحَمَّد/19﴿

tarkoittaa: [Tiedä, että kukaan ei ole Jumala paitsi Ällaah] Jumala on Yksi Itsessään, Ominaisuuksissaan ja Teoissaan, joten Hänelle ei ole vertaista. Voimme sanoa esimerkiksi että Jumala on Luoja, eikä kukaan muu ole Luoja. Hän on Yksi, mutta ei numeroina, koska numerot ovat luotuja, vaan tarkoittaen, että Hänellä ei ole kumppania.

 1. (Äl-Qidäm) Ikuisuus: On välttämätöntä uskoa, että Jumala on Ikuinen eli Hänen olemassaolollaan ei ole alkua. Mikään ei ole ikuinen, paitsi Jumala ja Hänen ominaisuutensa.

Koraanin kappaleen Äl-Hädiid, lause 3:

هُوَ الأوَّلُ والآخِرُ﴾ الحَديد/3﴿

tarkoittaa: [Jumala on ilman alkua ja ilman loppua].

 1. (Äl-Bäqaa) Iankaikkisuus: On välttämätöntä uskoa, että Jumala on Iankaikkinen, eli Hänen olemassaolonsa ei pääty, eivätkä Hänen ominaisuutensa häviä. Mikään muu ei ole itsestään iankaikkinen paitsi Jumala, koska tuhoutuminen ei soveltuisi Hänelle. Kuitenkin Paratiisi ja Helvetti ovat iankaikkisia, eivät itsestään vaan Jumalan tahdosta. Tämä siksi, että ne kuuluvat järjellisten mahdollisuuksien joukkoon, ja ovat osa tätä maailmankaikkeutta.
 1. (Äl-Qijäämu bin-Näfs) Toisten tarvitsemattomuus:

Koraanin kappaleen Äl-Ikhlääs, lause 2:

اللهُ الصَّمَدُ﴾ الإخلاص/2﴿

tarkoittaa: [Ällaah on Herra, johon turvaudutaan tarpeissa]. Jumala ei tarvitse mitään, Hän ei tarvitse ketään, joka antaisi Hänelle olemassaolon, koska Hän on olemassa ikuisesti. Hän ei tarvitse ketään, joka antaisi Hänelle tietoa tietämättömyyden sijaan tai mitään muutakaan Hänen ominaisuuksiensa joukosta, Hänen ominaisuutensa ovat olemassa ilman alkua.

 1. (Äl-Mukhaaläfätu lil-häwäädith) Ei muistuta mitään luotua: Jumala ei muistuta mitään luomaansa, ei Itsessään, Ominaisuuksissaan eikä Teoissaan.

Koraanin kappaleen Äsh-Shuuraa, lause 11:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ﴾ الشُّورى/11﴿

tarkoittaa: [Ei ole mitään niinkuin Hän] Imääm Äbu Häniifä sanoi: ”Luoja ei muistuta luotujaan”.

 1. (Äl-Qudrah) Voima: On välttämätöntä uskoa, että Jumalan ominaisuutena on Voima, joka on ikuinen ja iankaikkinen ominaisuus, mikä liittyy olemassaolon antamiseen järjellisille mahdollisuuksille, sekä niiden olemassaolon päättämiseen.

Koraanin kappaleen Äl-Bäqarah, lause 20:

إنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شىءٍ قَديرٌ﴾ البَقَرَة/20﴿

tarkoittaa: [Ällaah:illa on Voima yli kaiken] Tämä tarkoittaa, että Jumalan Voima liittyy kaikkiin asioihin, jotka ovat järjellisten mahdollisuuksien joukossa. Joten Hänen voima ei liity järjelliseen välttämättömyyten, ei sen luomiseen eikä tuhoamiseen, koska tuhoutuminen ei edes soveltuisi sille. Eikä Jumalan Voima liity järjelliseen mahdottomuuteen, ei sen luomiseen eikä tuhoamiseen, koska olemassaolo ei edes soveltuisi sille. Se tosiasia, että Hänen Voima ei liity järjellisesti välttämättömään, eikä järjellisesti mahdottomaan, ei ole heikkoutta vaan pikemminkin osoitus Jumalan täydellisyydestä. Tämä on myös järjen päätelmien mukaista, järjellinen välttämättömyys ja mahdottomuus eivät muutu järjelliseksi mahdollisuudeksi. Esimerkiksi elohopeameren olemassaolo on järjellinen mahdollisuus, vaikkei sellaista olekaan, ja Jumalan Voima liityy siihenkin.

 1. (Äl-Iraadäh) Tahto: On välttämätöntä uskoa, että Jumalan ominaisuutena on Tahto, joka on ikuinen ja Iankaikkinen ominaisuus, jolla Hän määrittelee yksityiskohtaisesti luomansa asiat niillä ominaisuuksilla, jotka ovat niille mahdollisia. Esimerkkinä vihreän taulun värin määrääminen juuri vihreäksi, muiden mahdollisten värien joukosta. Tähän viittaa kappaleen Ät-Täkuiir, lause 29:

وَمَا تَشَآءُونَ إلَّا أَنْ يَشَآءَ اللهُ رَبُّ العَالَمينَ﴾ التَّكْوير/29﴿

 1. (Äl-Ailm) Tieto: On välttämätöntä uskoa, että Jumalan ominaisuutena on Tieto, joka on Hänen ikuinen ja iankaikkinen ominaisuus. Hänellä on ikuinen tieto ominaisuuksistaan ja kaikesta mitä Hän luo. Mitään ei puutu Hänen tiedostaan ja tätä tarkoittaa kappaleen Äl-Hudzuraat, lause 16:

وَاللهُ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَليمٌ﴾ الحجرات/16﴿

 1. (Äl-Häjääh) Elämä: On välttämätöntä uskoa, että Jumalan ominaisuutena on Elämä.

Kappaleen Äl-Bäqarah, lause 255:

اللهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ﴾ البقرة/255﴿

tarkoittaa: [Ei ole muuta Jumalaa kuin Ällaah ja Hänen ominaisuutenaan on Elämä, eikä Hänen olemassalonsa pääty] Elämä on Jumalan ikuinen ja iankaikkinen ominaisuus. Hänen Elämä ei ole niinkuin meidän elämämme, joka tarvitsee ruumiin ja hengen yhdistelmän, kuitenkin Jumalan Elämä on Hänen ominaisuutensa.

 1. (Äs-Sämäa) Kuuleminen: On välttämätöntä uskoa, että Jumalan ominaisuutena on Kuuleminen, se on ikuinen ja iankaikkinen ominaisuus, jolla Hän kuulee kaikki kuultavat asiat. Sillä, mikä on lähellä tai kaukana meitä, ei ole mitään merkitystä, sillä Hän ei ole paikassa. Hän kuulee ilman korvaa, ilman välineitä ja välikappaleita. Hänen kuulonsa ei ole alttiina heikkenemiselle tai muutoksille, koska muutos ja heikkous eivät sovi Jumalalle.

Kappaleen Äsh-Shuuraa, lause 11:

وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ﴾ الشُّورى/11﴿

tarkoittaa: [Hän on Yksi, jonka ominaisuutena ovat Kuuleminen ja Näkeminen]

 1. (Äl-Bäsar) Näkeminen: On välttämätöntä uskoa, että Jumalan ominaisuutena on Näkeminen, tämä on ikuinen ja iankaikkinen ominaisuus, jolla Hän näkee kaikki nähtävät asiat, ilman välineitä ja välikappaleita. Hän näkee meitä lähellä tai kaukana olevat asiat samalla tavalla, koska Jumala ei ole paikassa. Hänen näkönsä ei muutu tai kehity, koska Yksi, Ikuinen, ei muutu eikä kehity. Hänen ominaisuudet ovat ikuisia eivätkä ne muutu tai kehity.

Kappaleen Äsh-Shuuraa, lause 11 viittaa tähän:

وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ﴾ الشُّورى/11﴿

 1. (Äl-Kälääm) Puhe: On välttämätöntä uskoa, että Jumalan ominaisuutena on Puhe (Kälääm). Tämä on ikuinen ja iankaikkinen ominaisuus, jolla Hän määrää, kieltää ja ilmoittaa. Se ei ole kirjaimia, kieltä tai ääntä. Koraani ja muut Ilmoitetut kirjat ovat Allaahin ikuisen Kälääm:in ilmentymiä. Kun kirjoitamme sanan Allaah, se on Allaahin Itsen ilmentymä. Koraania kutsutaan Jumalan Kälääm:iksi, koska sitä ei ole kirjoittanut profeetta Muhämmäd tai enkeli Dzibriil. Koraani tarkoittaa myös Hänen Itsen ikuista Kälääm:iä.

Kappaleen Än-Nisää’, lause 164:

وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْليمًا﴾ النِّسَاء/164﴿

tarkoittaa: [Ällaah puhui Moosekselle Hänen ikuisella Käläämillään] eli Jumala loi profeetta Moosekselle kyvyn kuulla Hänen Kälääm, joka ei ole kirjaimia eikä ääntä.

Ylistys Jumalalle,

suokoon Hän meille hyvä loppu,

Ja Ällaah tietää parhaiten

< Previous Post

Muutto Mekasta Medinaan eli Hidzrah

Next Post >

Aviomies, tämä on tärkeää