Fri, 1st Mar, 2024 / 20 Sha'ban, 1445
الجمعة ٠١ , مارس , ٢٠٢٤ / 20 شَعْبَان‎ 1445
Fri, 1st Mar, 2024 /
20 Sha'ban, 1445
الجمعة ٠١ , مارس , ٢٠٢٤ / 20 شَعْبَان‎ , 1445

Het water is het Eerste schepsel

Allah schiep de hemelen, de aardes en de bergen.

Allah schiep de rivieren en de zeeën.

Allah schiep de zon, de maan, de sterren en de planeten.

Allah schiep de struiken, de bomen, de mensen en de dieren.

Het eerste schepsel dat Allah geschapen heeft was het water. Het is boven de hemelen. Daarna schiep Allah de Grote Troon (El-^Arsj). De Troon is een platform met steunpilaren. Het is het grootste schepsel dat Allah geschapen heeft en het is het plafond van het Paradijs.

Allah is de Schepper van alles.

Het Eerste Menselijke Wezen, onze heer Adam:

 Nadat Allah de hemelen, de aardes, de Engelen, de djin, de bomen, de vogels en de dieren geschapen heeft, schiep Allah onze heer Adam van aarde en water.

Onze heer Adam was de eerste mens.

Adam was de allereerste van de Profeten en de Boodschappers.

Allah schiep Adam zonder een vader of een moeder.

Allah schiep de Engelen van licht. Zij zijn de bewoners van de zeven hemelen.

Allah schiep de djin van vuur. De vader van de djin is de Satan Iblies.

Het Paradijs:

 Allah schiep Adam in het Paradijs.

Het Paradijs is boven de zeven hemelen.

Het Paradijs is heel groot.

Het Paradijs is heel mooi.

Het Paradijs heeft veel bomen, rivieren en vogels met mooie geluiden. In het Paradijs is alles waar men van houdt.

Het Paradijs en de hel:

 Allah bereidde het Paradijs voor de gelovigen die de Profeten (moge Allah hun rang verhogen) volgden en in hun geloofden. De vrome gelovigen zullen op de Dag des Oordeels het Paradijs zonder straf ingaan. Eveneens bereidde Allah de hel voor de zondaars en de godslasteraars die de Profeten verloochenden en niet de ware Godsdienst volgden. De godslasteraars zullen op de Dag Des Oordeels de hel voor eeuwig ingaan en zij zullen er nooit meer uitgaan.

Adam heeft in het Paradijs geleefd:

Adam heeft voor 130 jaar in het Paradijs geleefd. Hij at van de vruchten in het Paradijs. Hij dronk van de rivieren, het water, de honing en de melk. Hij leefde met genot zonder ziekte, vermoeidheid of droevig te worden.

Eva (Hauwaa’):

 Na verloop van tijd schiep Allah een vrouw voor onze heer Adam. Haar naam was Eva (Hauwaa’).

Zij leefde een goed en vreedzaam leven met Adam in het Paradijs.

Zij hield van haar echtgenoot en hij hield van haar.

Adam was knap:

 Onze heer Adam was knap. Hij was lang met een recht lichaam. Hij was niet als de dieren die op vier poten lopen. Hij was niet lelijk.

Eva was ook knap. Zij was ook lang met een recht lichaam. Zij was niet lelijk.

Adam en Eva waren niet naakt. Zij droegen kleding.

Adam en Eva en hun afdaling naar de aarde:

Nadat Adam en Eva in het Paradijs voor een lange periode leefden, heeft Allah hen naar de aarde laten afdalen.

Zij hebben veel kinderen gekregen.

Adam en Eva begonnen dingen te bouwen, zoals huizen.

Alle kinderen van hen waren Moslims; geen een van hen was ongelovige of godslasteraar.

De Godsdienst van Adam en Eva:

Adam en Eva waren Moslims. Allebei hielden ze van Allah en aanbaden ze Hem. Zij verrichtten het Gebed, het Vasten en de Bedevaart (Hadj).

Zij hadden allebei goede manieren.

Goede manieren zoals:

  • Het kwade van de anderen tolereren.
  • Om aardig tegen de mensen te zijn als je hen spreekt.
  • Een goed gedrag aan de mensen tonen, of ze jou nu wel of niet goed behandelen.

Onze heer Adam is een Profeet en Boodschapper van Allah:

Toen de Profeet Adam (moge Allah zijn rang verhogen) naar de aarde is afgedaald, heeft Allah hem als een Profeet en Boodschapper gestuurd voor zijn vrouw en voor de nakomelingen van hen. Hij was gestuurd om hen Tauwhid en de gebeden te leren. Tauwhid betekent o.a. het weten welke Eigenschappen aan Allah worden toegeschreven en te weten wat het verschil is tussen de Schepper en de schepping. Dus het leren van het basisgeloof van de Islam.

Hij leerde hen ook het goede gedrag, de eerlijkheid, de betrouwbaarheid en de oprechtheid.

Een voorbeeld van goed gedrag: om betrouwbaar te zijn in de omgang met de anderen en om niet ontrouw te zijn.

Een voorbeeld van eerlijkheid: als iemand geld aan anderen geeft om te bewaren, dan moet die persoon dit later teruggeven.

Oprechtheid betekent om gehoorzaam aan Allah te zijn, alleen van Allah beloning zoekend en niet om door de mensen geprezen te worden. D.w.z. om de bevelen van Allah te verrichten alleen van Allah beloning zoekend.

Onze heer Adam was geletterd:

Onze heer Adam sprak alle talen.

Adam was welsprekend.

Hij had een mooie stem.

Hij kende de namen van alles.

Allah zei in de Koran:

﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا

 Dit vers (Ayah) betekent: [Allah schiep in Adam de kennis van de namen van alles]. Hij sprak tegen zijn kinderen met duidelijke woorden en niet met gebaren.

Adam kende alle namen van de schepsels, zoals de naam van de hemel, de aarde, de zee, de lucht, de Engel, de djin enzovoort.

Adam plantte en oogstte:

Allah schiep in onze heer Adam de kennis van de dingen voor het verdienen van het levensonderhoud.

Allah schiep in onze heer Adam de kennis van het maken van werktuigen voor het planten, zoals een schep en een sikkel.

Allah schiep in onze heer Adam de kennis van het planten van zaden, groentes en fruit en ook de kennis van hoe het te oogsten.

Allah schiep in onze heer Adam de kennis van het maken van brood uit tarwe en Adam kon het goed bakken.

Adam heeft de Ka^bah gebouwd:

Onze heer Adam heeft het bouwen geleerd.

Onze heer Adam heeft huizen gebouwd.

Hij maakte plafonds en deuren voor de huizen.

Hij was de eerste die de Ka^bah heeft gebouwd.

In zijn tijd werd de Al-Aqsamoskee in Palestina gebouwd.

Allah weet het beste.

< Previous Post

Het bewijs volgens de logica over het bestaan van Allah

Next Post >

Profeet Jezus en zijn moeder Maria