Wed, 24th Jul, 2024 / 18 Muharram 1446
الأربعاء ٢٤ , يوليو , ٢٠٢٤ / 18 ٱلْمُحَرَّم 1446
Wed, 24th Jul, 2024 /
18 Muharram, 1446
الأربعاء ٢٤ , يوليو , ٢٠٢٤ / 18 ٱلْمُحَرَّم , 1446

 Muahkkak ki Allâh’ ın ezelde olmasını dilediği her şey olur ve Allâh’ ın ezelde dilemediği ise olmaz. Ve O’nun iradesi değişmez; çünkü iradenin değişikliği hâdis olmaya (yokken var olmaya) delalet eder. Hâdis olmak ise Allâh hakkında imkansızdır.

Bir Hadis-i Şerifte geçiyor ki Peygamber efendimiz Aleyhisselam mealen buyurdu ki: “Allâh’tan dört şey istedim, bana üçünü verdi, birini vermedi.”

Yani Allâh, Efendimizin duasından üçünü kabul etti, birini kabul etmedi, çünkü Allâh o duasının gerçekleşmesini dilememiştir.

Peygamber Efendimiz Allâh’tan diledi ki; ümmeti birbirleriyle savaşmasın. Allâh ise onun dilediği bu şeyi gerçekleştirmedi, kabul etmedi, çünkü müslümanların birbirleriyle savaşmasını Allâh dilemiştir. Ve bunu dilediği için Peygamberin isteği gerçekleşmez.

Peygamber Efendimiz, sözkonusu olan duasınının kabul edilmediğini bildirirken sonunda şöyle bildirmiştir. Allâh bana (mealen) şöyle dedi: “Ey Muhammad, ben bir şeye hükmettimse o geri çevirilmez.”

Yani Allâh neyi takdir ettiyse o olacaktır, takdirinde değişme olmaz. O yüzden insan dua ettiği zaman zannetmesin ki, o duası mübram olan kesin kaderi değiştirecek.

Dua hakkında inancımız şu şekilde olmalıdır: Allâh için Dua ettiğimiz zaman, sevap kazanırız, ister duamız kabul olsun veya olmasın.

Eğer duamız Allâh’ ın ezelî olan murâdına, dilemesine uygun geldiyse kabul olur, Allâh’ın değişmeyen murâdına uygun gelmemişse böylece duamız kabul olmaz. (Mesela: Allâh’tan birisi uzun ömür isteyip de bu dua kabul olmadığı taktirde, bunun açıklaması şöyledir: Allâh o insanın ömrünün uzun olmasını dilememiştir) Allâh neyi dilememişse  kişi her ne kadar dua etse de onun gerçekleşmesi mümkün değilidir. Çünkü Allâh’ın sıfatı değişmez.

Ama bu insan yine de boş çıkmamıştır, sevap kazanmıştır. İnsan dua ettiği zaman Allâh’a ibadet etmiş oluyor. Nasıl ki namaz ibadet ise, dua da ibadettir.

O yüzden insan dua ettiğinde duası kabul olmuyorsa, şöyle demesin: “Dua ettiğimiz halde Allâh duamızı kabul etmiyor”

Ve şuna da dikkat etmek gerekir, insan duasının kabul olmasını istiyorsa helal yiyecek, haramdan beslenmeyecek.

Haramdan beslenen insanlar ne kadar dua ederlerse etsinler, duaları kabul olmaz.

Önceki zamanlarda yaşayan müslümanların içinde öyle insanlar vardı ki mesela onlardan 40 kişi hasta olan bir insanın etrafında bulunarak Yâsin-i Şerîf okuduğu zaman o hasta hemen iyileşirdi.

< Previous Post

Seyyit kutub tefsir olarak yazdigi kitabinda Ehl-i sünnet akidesinden saparak tum islam ….

Next Post >

Dünya’nin Nimetleri Fânî