Home / Languages / Turkish

Turkish

Allâh’ın kesinlikle kainatın içinde veya dışında olmaktan münezzeh olduğuna dair muteber alimlerden nakiller

Muhaddis, fakîh ve şâfiî olan imam Ebu Mansûr el-Bağdâdî[1] “Tefsiru’l Esmâi ve’s-Sifât” isimli kitabında[2] şöyle demiştir: “Dostlarımız O’nun (Allâh’ın) bir mekanda veya her mekanda olduğunu söylemenin imkansızlığına dair icma da etmişlerdir (sözbirliği içinde olmuşlardır). Ayrıca O’nun hiç bir yönden (her hangi bir şeye) temas etmesini ve karşı karşıya gelmesini mümkün …

Read More »

Korunmak için sabah ve aksham okunacak bir Dua

Resulullâh (sallallâhu aleyhi ve sellem) mealen şöyle buyurmuştur: Kim bu dua’yı her gün sabah ve akşam üçer defa okursa hiç birşey ona zarar vermez ve ona ansızın belâ gelmez.  ﴿بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ ا سْمِهِ شَْئٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم﴾ Okunuşu: Bismillâhilleźii lâ yedurru …

Read More »

Yüce Allâh’ın küfür üzere ölen kimseleri af etmeyeceğine dair

 Yüce Allâh’ın, küfür üzere ölen kimseleri af etmeyeceği ve rahmet etmeyeceği Kur’an ve Nebevi nassı ile sabittir. Bunun aksini iddia eden Allâh’ın Dini yalanlamış olur. Hanefi alimlerin ileriye gelmişlerinden olan imam Nesefi: “Nassları (Kur’an ayetlerini veya sabit olan Hadisler’deki hükümleri) red etmek küfürdür” demiştir. {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ …

Read More »

Hüsn-u zan ve su-i zan

  İmam Şafiî (radıyallâhu anh) şöyle demiştir: “Kim başkaları hakkında hüsn-ü zanda (iyi düşüncelerde) bulunursa (kişinin aleyhinde deliller olmadığı sürece) hayatı hoş geçer fakat kim başkaları hakkında su-i zanda (kötü düşüncelerde) bulunursa onun hayatı sıkıntılı geçer.“

Read More »

Gazali’nin “ihya-i ulûmedin” adli kitabi üzerine bir açiklama

Büyük alimlerden kimisi, “İhyâ-i Ulumeddin” isimli kitapta aslı olmayan bir takım hadislerin varlığından söz eder. Ancak akidevi hususlarda bu kitabın mühtevasından bir şeyi eleştiren alimlerin bulunup bulunmadığı hususu araştırılmalıdır ki hatalardan sakınılsın. Bu kitapta geçen üçyüz asılsız hadisin bulunduğunu Takiyyuddin es-Subkî’nin oğlu Tacuddin es-Subkî bildirir.  

Read More »

Efendimiz Alinin bir sözü

Efendimiz Ali (radıyallâhu anh) şöyle demiştir: “Bilmeyenlere (bilinmesi farz kılınmış olan gerekli Dini bilgileri bilmeyenlere) veyl vardır (şiddetli azap vardır). Bilip de amel etmeyenlere de (farzları yerine getirmeyenlere de) veyl vardır.”

Read More »