الرئيسية / لغات / تركي (صفحه 2)

تركي

Mevlid-i Serif (Serefli Kutlu Dogum)

  Mevlid-i Şerif (Şerefli Kutlu Doğum)   Allâh’a hamt, Allâh’ın Resulüne salât ve selâm olsun O, Adnân oğlu Ma’ad oğlu Nizar oğlu Mudar oğlu İlyâs oğlu Mudrike oğlu Huzeyme oğlu Kinâne oğlu Nadr oğlu Mâlik oğlu Fihr -ki Kuraşî batınlar ona isnat edilir ve ondan sonra üste doğru Kinani gelir birçoklarının …

أكمل القراءة »

Allâh’ın kesinlikle kainatın içinde veya dışında olmaktan münezzeh olduğuna dair muteber alimlerden nakiller

 Muhaddis, fakîh ve şâfiî olan imam Ebu Mansûr el-Bağdâdî[1] “Tefsiru’l Esmâi ve’s-Sifât” isimli kitabında[2] şöyle demiştir: “Dostlarımız O’nun (Allâh’ın) bir mekanda veya her mekanda olduğunu söylemenin imkansızlığına dair icma da etmişlerdir (sözbirliği içinde olmuşlardır). Ayrıca O’nun hiç bir yönden (her hangi bir şeye) temas etmesini ve karşı karşıya gelmesini mümkün …

أكمل القراءة »

Takvaya (Allah’tan hakkiyla korkmaya) yaklastiran yardimci durumlar

Takvaya (Allâh'tan hakkıyla korkmaya) yaklaştıran yardımcı durumlar _________________________________________________________  Bismihi Teâlâ Kişiyi takvaya (tüm farzları yerine getirme ve tüm haramlardan kaçınma durumuna) yaklaştıran yardımcı olan haller vardır. Mesela az konuşmak, kızgınlığı terk etmek ve bolluk içinde olmayı terk etmek (zenginlik bulunsa da yiyecek, içecek, giysi ve benzeri şeylerde mübah olan şeyleri …

أكمل القراءة »

Seyyit kutub tefsir olarak yazdigi kitabinda Ehl-i sünnet akidesinden saparak tum islam ….

Seyyit kutub tefsir olarak yazdığı kitabında Ehl-i sünnet akidesinden saparak tüm İslam alimlerine muhalefet …. _________________________________________________________  Seyyit kutub tefsir olarak yazdığı kitabında Ehl-i sünnet akidesinden saparak tüm İslam alimlerine muhalefet ederek çok vahim hatalara düşmüştür. Fakat bunların bir kısmı türkçeye çevirilmiş olan kitaplarda bulunmaz. Bu hatalarından biri şudur: El-Hadid suresinin …

أكمل القراءة »

Allah’in diledigi olur, dilemedigi ise olmaz

   Muahkkak ki Allâh’ ın ezelde olmasını dilediği her şey olur ve Allâh’ ın ezelde dilemediği ise olmaz. Ve O’nun iradesi değişmez; çünkü iradenin değişikliği hâdis olmaya (yokken var olmaya) delalet eder. Hâdis olmak ise Allâh hakkında imkansızdır. Bir Hadis-i Şerifte geçiyor ki Peygamber efendimiz Aleyhisselam mealen buyurdu ki: “Allâh’tan …

أكمل القراءة »

Dünya’nin Nimetleri Fânî

Peygamber Efendimizin Aleyhisselam salihlerden birisi olarak nitelendirdiği ibni Ömer (radıyallâhu anhu) şöyle demiştir: “Rasûlullâh Aleyhisselam omuzumdan tutup bana -mealen- dedi ki: “Dünyada sanki garip veya yolcuymuşsun gibi ol.“ Ayrıca ibni Ömer (radıyallâhu anhu) şöyle derdi: “Akşamlarsan sabahı bekleme, sabahlarsan da akşamı bekleme. Sıhhatından hastalığından önce, hayatından da ölümünden önce yararlan.“ …

أكمل القراءة »

Peygamberlerin (aleyhimussalâtu vesselâm) masumiyeti hakkinda alimlerden nakiller

   Peygamberlerin (aleyhimussalâtu vesselâm) küfür, büyük ve kıymet düşürücü küçük günahlara girmediklerinin icma olduğunun beyanı Kurtubi Tefsiri: “Peygamberler icma bulunarak büyük ve rezillik içeren küçük günahlardan masumdurlar (korunmuşturlar)” Seâlibi Tefsiri: “Ümmet Peygamberlerin büyük ve rezillik içeren küçük günahlardan masum olduklarına dair icma etmişlerdir.” Ebu Hayyân el-Endulusî’ye ait Bahru’l-muhit tefsiri: İbni …

أكمل القراءة »

Vahdet-i Vucud, bunu aciklar misiniz? Vacibu’l-vucûd ne demektir?

   Vahdet-i vucud inancına inananlar bozuk bir inanca sahiptirler. Çünkü bu inanca sahip olanlar her şeyin Allâh’ın ta kendisi olduğuna inanırlar. Dolayısıyla iman nimetinden mahrum olan bu insanlar, diğer insanlara haşa, “Sen de Allâh’sın ben de Allâh’ım şu duvar da Allâh’tır” demekten hiç de çekinmezler. İşte bu insanlar, İslâm dininden …

أكمل القراءة »

Yüce Rabbimizin arsh üzerinde olmadigina dair deliller

Allâh’ın arşın üstünde olmadığına dair ve mekandan münezzeh olduğuna dair bir hadis ve hadis hafızı imam Beyhakî’nin bu yöndeki açıklaması وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء، وأنت الآخر فليس بعدك شىء، وأنت الظاهر فليس فوقك شىء، وأنت الباطن فليس دونك شىء” رواه مسلم. …

أكمل القراءة »